antanaklasis, aliteracja, archaizm, arcydzieło, attycyzm
Antanaklasis, Aliteracja, Archaizm, Arcydzieło, Attycyzm, Asyndeton, Azjanizm, Archetyp, Apozycja, Antykadencja, Anakruza, Anafora, Anapest, Antonomazja

Wypracowanie, tekst, opis, wyjaśnienie, pojęcie, termin na A

 • Czym jest Eidetyczna Analiza Znaczenie Zobacz fenomenologiczna koncepcja dzieła literackiego R. Ingardena
 • Czym jest Animizacja Znaczenie nieożywione nabierają rumieńców życia ( fabryka rusza się , auto pożera przestrzeń ). Por. personifikacja. Odmianą animizacji jest
 • Czym jest Augmentatyw Znaczenie pogrubienie wyrazu (na przykład chłopisko , dworzyszcze ). Augmentatyw ma funkcję ekspresywną, wiążącą się regularnie z określeniami
 • Czym jest Autobiografia Znaczenie definicji autobiografia to utwór, którego tematem jest swoje życie autora, koleje jego losu, czyny albo zdarzenia, których był świadkiem
 • Czym jest AUTOR JAKO KATEGORIA OPISU Znaczenie literaturoznawstwie rozpatrywana w wielu aspektach. Nie mniej jednak granice pomiędzy tymi metodami rozumienia kategorii autora nie są
 • Czym jest Anagram Znaczenie liter. Słynny jest anagram KALIBAN - KANIBAL z Burzy Szekspira albo także INCEST - INSECT z Lolity W. Nabokova (incest - kazirodztwo
 • Czym jest Akapit Znaczenie wyodrębniony przez następne wcięcia w kolumnie druku. W szablonowych badaniach składniowych nie mówiono o roli a. w strukturze wypowiedzi
 • Czym jest Absurd Znaczenie fałszywy (ton), niedorzeczny, nierozumny, niestosowny . Kolokwialnie służące jest na ustalenie tego, co sprzeczne, bezsensowne, bzdurne
 • Czym jest APART (MÓWIENIE NA STRONIE Znaczenie Zobacz dramat - formy wypowiedzi
 • Czym jest Alegoria Znaczenie gdzie definicja abstrakcyjne jest przedstawione jako konkretny element (na przykład w skonwencjonalizowanej metaforze obracającego się koła
 • Czym jest Literacka Aluzja Znaczenie współczesnego, późniejszego) do jego poprzedników (dzieł poprzednich). Na przykład w Ferdydurke W. Gombrowicza znajdujemy zdanie: W połowie
 • Czym jest Antonim Znaczenie właściwy) albo dopełnienia się (antonim komplementarny) dwu kontrastowych wyrazów: gruby - cienki, nalać - wylać, matka - tata, Jan nie
 • Czym jest Antyteza Znaczenie albo dwóch pojęć) uzyskane dzięki paralelizmowi składniowemu. Odpowiednikiem może być slogan antyalkoholowy: Kto myśli, ten nie pije, kto
 • Czym jest Antropomorfizacja Znaczenie przypisuje się przedmiotom nieożywionym, zwierzętom, roślinom i całemu kosmosowi. Antropomorfizacja jest mniej stereotypowa i mniej
 • Czym jest Anakolut Znaczenie może zastosować taką strukturę syntaktyczną, aby wskazać na przykład zdenerwowanie bohatera (słynna spowiedź Jacka Soplicy; bełkotliwe
 • Czym jest ABC CZYTANIA EZRY POUNDA Znaczenie jednocześnie jeden z najwybitniejszych poetów amerykańskich XX wieku i w najwyższym stopniu wpływowych krytyków i badaczy literatury
 • Czym jest ARYSTOTELESA POETYKA I RETORYKA Znaczenie Zobacz Poetyka Arystotelesa, Retoryka Arystotelesa. Por. retoryka
 • Czym jest Alegacja Znaczenie Zobacz cytat, intertekstualność
 • Czym jest Amfibrach Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest Artzin Znaczenie Poświęcona w pierwszej kolejności poezji i sztuce, odmiana fanzinów (((z angielskiego fan - miłośnik, wielbiciel + [maga] zine), a więc
 • Czym jest Animalizacja Znaczenie Zobacz. animizacja
 • Czym jest Afereza Znaczenie Zobacz hiatus
 • Czym jest Asonans Znaczenie Zobacz rym
 • Czym jest Mowy Akt Znaczenie Zobacz teoria aktów mowy
 • Czym jest Adresat Znaczenie Zobacz komunikacja literacka; Stosunki osobowe w komunikacji literackiej A. Okopień-Sławińskiej
 • Czym jest Apostrofa Znaczenie zjawiska przyrodniczego, które tym samym ulega personifikacji. Przykładowo: Dziki Wietrze Zachodni, tchu jesiennej pory (wiersz P.B
 • Czym jest Adideacja Znaczenie innego słowa, które nie jest z tym pierwszym powiązane pod względem znaczenia. Adideację stosuje się w celu osiągnięcia efektu
 • Czym jest Amfibola Znaczenie uniemożliwia jego jednoznaczną interpretację (na przykład Dziecko gryzie szczenię ). Pisarze wyzyskują takie możliwości syntaksy, aby
 • Czym jest Literackiego Dzieła Analiza Znaczenie Zobacz interpretacja dzieła literackiego
 • Czym jest Anegdota Znaczenie humorystyczne opowiadanie przedstawiające najczęściej epizod z życia znanej osoby, funkcjonujące jako jeden z żywych do dziś gatunków
 • Czym jest Archaizacja Znaczenie współcześnie do dykcji literatury wieków dawnych. Taka stylizacja bazuje na doborze odpowiednich wyrazów (realia charakterystyczne dla
 • Czym jest Antonomazja Znaczenie pospolitego albo odwrotnie (Kiepura - wybitny śpiewak , Casanova - uwodziciel , mężczyzna zmieniający partnerki ; alpinista - zamiast
 • Czym jest Anapest Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest Anafora Znaczenie na powtarzaniu tego samego wyrażenia najpierw następnych członów wypowiedzi: Straszna burza morska bywa, Straszna woda, gdy rozlewa
 • Czym jest Anakruza Znaczenie Zobacz wiersz polski
 • Czym jest Antykadencja Znaczenie Zobacz intonacja
 • Czym jest Apozycja Znaczenie rzeczowniki występujące wspólnie, z których jeden ustala inny na zasadzie zgody (baba Herod, dziadek jubilat, krowa rekordzistka). Apozycja
 • Czym jest Archetyp Znaczenie Zobacz krytyka mitograficzna, poezja a psychologia, psychoanaliza, teoria archetypu N. Frye´a
 • Czym jest Azjanizm Znaczenie retorycznych antyku; powstał w III wieku przed naszą erą na terenach Azji Mniejszej (Frygia, Karia, Myzja), objętych ekspansją kultury
 • Czym jest Asyndeton Znaczenie części. Słynnym asyndetonem jest wypowiedź Cezara: Veni, vidi, vici ( Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem ). To jest charakterystyczny rys
 • Czym jest Attycyzm Znaczenie retorycznych w antyku. Attycyzm wyróżniał się elegancją i intelektualizacją wypowiedzi. Geneza nazwy wskazuje na mówców greckich z V i IV w
 • Czym jest Arcydzieło Znaczenie literatury narodowej - arcydzieło narodowe ( na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza), czy szeregu gatunku - ( na przykład arcydzieło
 • Czym jest Archaizm Znaczenie zasobu leksykalnego danego języka w relacji do jego stanu późniejszego. Archaizmów nie używa się zwykle w mowie potocznej, a ich użycie
 • Czym jest Aliteracja Znaczenie następnych wyrazów w wierszu albo prozie. Aliteracja jest znana od antyku (Homer, Horacy, Wergiliusz), a w średniowieczu była wyróżnikiem
 • Czym jest Antanaklasis Znaczenie wyraz ujawnia swą dwuznaczność w dialogu dwóch osób, rozumiejących inaczej najważniejszy słowo: Mówi nie na żarty! - Ma prawo być głodny

Słownik dla redaktora naczelnego

Tekst, wypracowanie, objaśnienie, opis.

Co to jest Antanaklasis, Aliteracja, Archaizm, Arcydzieło, Attycyzm, Asyndeton, Azjanizm, Archetyp, Apozycja, Antykadencja, Anakruza, Anafora, Anapest, Antonomazja słownik.

Co znaczy Antanaklasis, Aliteracja, Archaizm, Arcydzieło, Attycyzm definicja.