co to jest
Definicja car: III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię.

Czy przydatne?

Definicja Car

Co to znaczy: 1. w średniow. tytuł władców Bułgarii; 2. od czasów Iwana III Srogiego tytuł władców Moskwy; 3. po uzyskaniu niepodległości poprzez Bułgarię tytuł stosowany poprzez władców bułgarskich (1908-46); 4. tytuł władców Serbii w XIV w. i w latach 1882-1918

Kim jest car znaczenie w Postać biografia C .