czartoryski adam jerzy co to jest
Definicja Czartoryski Adam Jerzy: Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792.

Czy przydatne?

Definicja Czartoryski Adam Jerzy

Co to znaczy: książę, polityk, mecenas literatury i sztuki, syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów; uczestnik wojny pol.-ros. 1792, po 1795 zwolennik zjednoczenia ziem pol. pod berłem cara (plan puławski); od 1801 doradca Aleksandra I i współtwórca programu gł. reform wewn. w Rosji, w 1804-06 p.o . min. spraw zagr. Rosji. Na kongresie wiedeńskim był doradcą w kwestiach pol. Aleksandra I; opracował projekt konstytucji Królestwa Pol.; w 1803-24 kurator wileńskiego okręgu naukowego; kierował szkolnictwem w całym niemal zaborze ros., umacniając jego polskość; w okresie stworzenia listopadowego prezes Rządu Narodowego (30 I -16 VIII 1831), liczył na interwencję krajów zach. Na emigracji lider stronnictwa arystokratyczno-konserwatywnego zwanego Hotelem Lambert; prowadził działalność dyplomatyczną i propagandową na rzecz kwestie pol.; zabiegał o poparcie Francji i Anglii, popierał także narody bałkańskie, starając się nakłonić Turcję do stopniowego nadania im szerokiej autonomii

Kim jest Czartoryski Adam Jerzy znaczenie w Postać biografia C .