kazimierz adam czartoryski
desc

Czy przydatne?

Definicja Czartoryski Adam Kazimierz

Co to znaczy: książę, działacz polit. i oświatowy, mecenas kultury, tata Adama Jerzego; w 1764 marszałek sejmu konwokacyjnego, orędownik reform państwowych, popierał kandydaturę Stanisława Poniatowskiego na króla, od 1768 komendant Szkoły Rycerskiej, czł. KEN; od 1790 przeszedł do opozycji wobec króla; odmówił jednak przystąpienia do konfederacji targowickiej; czł. założyciel Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk

Kim jest Czartoryski Adam Kazimierz znaczenie w Postać biografia C .