Świata wizję średniow zawarł komedii boskiej genialnej w poeta wł najwybitniejszy

Świata wizję średniow zawarł komedii boskiej genialnej w poeta wł najwybitniejszy

Dante Alighieri

Alighieri dante

najwybitniejszy wł. poeta, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata.

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • tajna demokr. organizacja powstała z inicjatywy pol. zwolenników G. Mazziniego.
  • terytorium na pograniczu pakistańsko-ind., które od początku istnienia obu.
  • 1. patrycjusze; 2. w średniow. i nowoż. Europie najzamożniejsza warstwa.