emerson ralph waldo co to jest
Definicja Emerson Ralph Waldo: młodoamerykańskiego, przedstawiciel transcendentalizmu, ameryk.

Czy przydatne?

Definicja Emerson Ralph Waldo

Co to znaczy: amerykański poeta, pisarz, filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel transcendentalizmu, ameryk. nurtu filozoficzno-moralnego, który przedstawił w dziele Nature. Był przekonany o obecności ducha Bożego w każdym człowieku. Wierzył, Iż dla człowieka jedynym autorytetem powinno być jego sumienie i zdrowy rozsądek. Wierzył w rozwój jako sposobność indywidualnego doskonalenia się. Poglądy jego wpłynęły na umocnienie w stanach zjednoczonych ameryki liberalnego indywidualizmu. Podkreślał odrębność kulturową i wyjątkowość Stanów Zjedn. w relacji do Europy (The American Scholar)

Kim jest Emerson Ralph Waldo znaczenie w Postać biografia E .