europejska wspólnota co to jest
Definicja Europejska Wspólnota Gospodarcza: Belgię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, RFN.

Czy przydatne?

Definicja Europejska Wspólnota Gospodarcza

Co to znaczy: utworzona 25 III 1957 na mocy traktaktów rzym. poprzez Belgię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, RFN, Włochy i etapowo rozszerzająca się na inne państwa Europy. W jej ramach nastąpiła daleko idąca integracja ekon. państw członkowskich. Celem było powstanie jednolitego organizmu gosp. bez ?Xadnych barier wewn. z swoją walutą. Zobacz UE

Kim jest Europejska Wspólnota znaczenie w Postać biografia E .