jezuici co to jest
Definicja jezuici: gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem.

Czy przydatne?

Definicja Jezuici

Co to znaczy: katol. zakon męski zał. w 1534 poprzez I. Loyolę, którego gwałtowny postęp nastąpił w XVII w.; j. zajmowali się gł. kaznodziejstwem kontrreformacyjnym, postępem szkolnictwa, odgrywali także sporą rolę polit.; w 1773 zakon poddano kasacji, restytucja 1814; jeden z w najwyższym stopniu wpływowych zakonów w Kościele katol

Kim jest jezuici znaczenie w Postać biografia J .