kołłątaj hugo co to jest
Definicja Kołłątaj Hugo: Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica.

Czy przydatne?

Definicja Kołłątaj Hugo

Co to znaczy: ksiądz, jeden z filarów pol. oświecenia; reformator Akademii Krakowskiej; lider ekipy radykalnych publicystów (Kuźnica Kołłątajowska); w okresie Sejmu Wielkiego czołowy lider obozu patriotycznego; zwolennik reform mieszczańskich i chłopskich; współtwórca Konstytucji 3 maja; w 1792 przystąpił do targowicy; potem na emigracji; w okresie insurekcji kościuszkowskiej wspierał tak zwany jakobinów pol.; współtwórca Liceum w Krzemieńcu; autor słynnych Do Stanisława Małachowskiego..., Anonima listów kilka... Zobacz konfederacja targowicka

Kim jest Kołłątaj Hugo znaczenie w Postać biografia K .