bogdan bolesławita co to jest
Definicja Kraszewski Józef Ignacy, pseud. Bogdan Bolesławita: konspiracji przedpowstaniowej, w.

Czy przydatne?

Definicja Kraszewski Józef Ignacy, Pseud. Bogdan Bolesławita

Co to znaczy: poeta, dziennikarz, działacz polit.; 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał "Atheneum"; 1859-62 red. "Gazety Codziennej" w Warszawie (od 1861 "Gazeta Polska"), opowiadał się za liberalizacją stosunków społ.-gosp. w Królestwie Pol.; I 1863 w niebezpieczeństwie aresztowaniem wyjechał do Drezna, utrzymywał kontakty z państwem, w szczególności z Galicją, ostro piętnował konserwatystów i lojalistów; 1883 aresztowany poprzez władze niem. za współpracę z wywiadem franc.; skazany w 1884 na 3,5 roku twierdzy, w 1885 zwolniony z racji na niedobry stan zdrowia, wyjechał do Włoch i Szwajcarii; od 1872 czł. Akademii Zdolności, w 1882 inicjator i współzałożyciel Macierzy Pol. we Lwowie; autor powieści hist. (cykl 29 powieści poświęconych dziejom Polski od czasów najdawniejszych po w. XVIII) i powieści społ.-obyczajowych

Kim jest Kraszewski Józef Ignacy znaczenie w Postać biografia K .