narodowa liga co to jest
Definicja Liga Narodowa: 1893; pełniła rolę ośrodka prowadzącego ruchem narodowodemokr. (endecją.

Czy przydatne?

Definicja Liga Narodowa

Co to znaczy: sekretna organizacja polit. powstała z Ligi Polskiej (2) w 1893; pełniła rolę ośrodka prowadzącego ruchem narodowodemokr. (endecją); gł. zadaniem L.N. było ujednolicenie polityki pol. wobec zaborców, wychowanie polit. narodu (w szczególności chłopów); programem ideowym była broszura R. Dmowskiego Nasz patriotyzm; na czele stał Komitet Centr. kontrolowany poprzez Radę Sekretną; z inspiracji L.N. powstało Stronnictwo Demokr.-Nar., Związek Młodzieży Pol. "Zet" i "Pet"; L.N. przeciwstawiała się działaniom zbrojnym podejmowanym poprzez lewicę; popierała strajk szkolny 1905; po wybuchu I wojny świat. członkowie L.N. powołali Komitet Nar. Pol. w Paryżu; rozwiązana w 1927. Zobacz także narodowa demokracja

Kim jest Liga Narodowa znaczenie w Postać biografia L .