rada admintracyjna co to jest
Definicja Rada Administracyjna: składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych.

Czy przydatne?

Definicja Rada Administracyjna

Co to znaczy: centralny organ rządowy Królestwa Pol., powołany w 1815; składała się z namiestnika, 5 ministrów i innych osób powołanych poprzez króla; w latach 1826-30 stała się główną władzą rządową; wydawała zarządzenia wykonawcze do postanowień króla; po 1826 naprawdę kolegialny organ wykonujący w zastępstwie panującego władzę adm. i wykonawczą; 4 XII 1830 przekazała władzę Rządowi Tymczasowemu; po stworzeniu listopadowym, na mocy Statutu organicznego z 1832 (który zastąpił konstytucję 1815), stała się kolegialnym organem rządowym, któremu przewodniczył namiestnik; 1861-63 R.A. kierował A. Wielopolski; 1867 zniesiona przez wzgląd na likwidacją odrębności Królestwa Pol

Kim jest Rada Administracyjna znaczenie w Postać biografia R .