rada stanu księstwa co to jest
Definicja Rada Stanu Księstwa Warszawskiego: ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem.

Czy przydatne?

Definicja Rada Stanu Księstwa Warszawskiego

Co to znaczy: organ władzy utworzony w 1807; przygotowywała projekty ustaw sejmowych i dekretów władca., była sądem kasacyjnym, należało do niej sądownictwo adm.; w skład R.S. wchodzili ministrowie i referendarze, a od 1808 radcy stanu (częste były duży kompetencyjne z Poradą Ministrów, która miała podobny skład); potem R.S. straciła na znaczeniu, stała się organem sądowym; prezesami R.S. byli: S. Małachowski, L. Gutakowski, S.K. Potocki

Kim jest Rada Stanu Księstwa znaczenie w Postać biografia R .