reformacja polsce litwie co to jest
Definicja reformacja w Polsce i na Litwie: i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd.

Czy przydatne?

Definicja Reformacja W Polsce I Na Litwie

Co to znaczy: nowinki rel. do Polski przenikały dzięki wyjazdom szlachty i kontaktom mieszczan (w tym pochodzenia niem.). Stąd luteranizm znajdował zwolenników w miastach prus., z kolei kalwinizm pośród szlachty i magnaterii (Chodkiewicze, Radziwiłłowie, Leszczyńscy, Ossolińscy) i intelektualistów (Andrzej Frycz-Modrzewski, Mikołaj Rej). Stanowisko Zygmunta I Starego było zdecydowanie antyreformacyjne. Kilkakrotnie wydawał on ostre edykty antykacerskie, grożąc nawet konfiskatą dóbr za posiadanie "heretyckich" ksiąg (1520, 1523, 1535). Słabość aparatu państwowego uniemożliwiała realizację tych decyzji. Zwiększająca się rzesza zwolenników r. doprowadziła już za panowania Zygmunta Augusta do szeregu ustępstw ze strony Kościoła (sądownictwo, dziesięciny, wybór duchownego we własnych dobrach). 14 IV 1570 3 kluczowe wyznania reformacyjne: arianie, bracia czescy i kalwini, doprowadziły do podpisania swoistego paktu o nieagresji (zgoda sandomierska), a w trakcie sejmu konwokacyjnego w Warszawie (2-28 I 1572) zawiązano konfederację warszawską gwarantującą swobody rel. Zasady konfederacji przetrwały do czasów Stanisława Augusta (mimo pewnych ograniczeń w prawach polit.), aczkolwiek liczba szlacheckich protestantów systematycznie malała

Kim jest reformacja w Polsce i na znaczenie w Postać biografia R .