rewolucja 1905 ziemiach co to jest
Definicja rewolucja 1905-07 na ziemiach polskich: zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol.

Czy przydatne?

Definicja Rewolucja 1905-07 Na Ziemiach Polskich

Co to znaczy: część ros. rewolucji miała również charakter walki o zniesienie ucisku nar.; w Królestwie Pol. rozpoczęła się w I 1905 od strajków polit. w Warszawie, Łodzi i okręgu, Zagłębiu Dąbrowskim, po których doszło do strajku młodzieży szkolnej domagającej się nauczania w języku pol; najwyżej fala rewolucyjna wzniosła się pod koniec 1905, gdy w całym kraju ros. wybuchł strajk powszechny; rewolucji przewodziły PPS i SDKPiL; walka robotników pobudziła do wystąpień chłopów domagających się języka pol. jako urzędowego w gminach i szkole.; wywołała żywy oddźwięk w zaborze austr. i prus.; władze carskie przyznały prawo zakładania w Królestwie Pol.: szkół prywatnych z językiem pol. wykładowym i pol. stowarzyszeń kulturalnych; koncepcje te odrzuciły partie socjalist. a przyjęła narodowa demokracja, która podjęła legalną działalność pod hasłem przywrócenia autonomii Królestwa Pol.; od końca 1905 fala rewol. zaczęła opadać, doszło do walk pomiędzy zwolennikami partii socjalist. a Narodowym Związkiem Robotniczym i do zamachów terrorystycznych

Kim jest rewolucja 1905-07 na ziemiach znaczenie w Postać biografia R .