sejm królestwa polskiego co to jest
Definicja Sejm Królestwa Polskiego: ustawodawczych działający na mocy konstytucji Królestwa Pol. z.

Czy przydatne?

Definicja Sejm Królestwa Polskiego

Co to znaczy: główny organ przedstawicielski o kompetencjach ustawodawczych działający na mocy konstytucji Królestwa Pol. z 1815; składał się z króla, senatu (64 osoby - biskupi rzymskokatol., wojewodowie i kasztelanowie) i izby poselskiej (77 posłów wybierały szlacheckie sejmiki powiatowe, 51 deputowanych wybierały zebrania gminne); kadencja posłów trwała 6 lat; do jego fundamentalnych kompetencji należało ustawodawstwo w dziedzinie prawa cywilnego, karnego, uchwalanie budżetu, zmian w systemie podatkowym, menniczym; senat pełnił rolę sądu sejmowego; projekty ustaw przyjęte poprzez obie izby wymagały sankcji monarchy; miał się zbierać co 2 lata na 30 dni, był zwołany cztery razy (1818, 1820, 1825 i 1830); w trakcie stworzenia listopadowego stał się najwyższym organem władzy państwowej: uchwalił detronizację Mikołaja I, ogłosił stworzenie za nar. i powołał Rząd Nar.; Statut organiczny z 1832 nie przewidywał zwołania sejmu

Kim jest Sejm Królestwa Polskiego znaczenie w Postać biografia S .