sejm niemy co to jest
Definicja Sejm Niemy: warsz. zawartego między Augustem II a opozycjonistami z konfederacji.

Czy przydatne?

Definicja Sejm Niemy

Co to znaczy: jednodniowy sejm z 1 II 1717 potwierdzający punkty traktatu warsz. zawartego między Augustem II a opozycjonistami z konfederacji tarnogrodzkiej (zawiązanej 26 XI 1715), występującymi przeciwko gwałtom wojsk saskich w Polsce. Ograniczał on liczebność armii saskiej w Polsce do 1200 ludzi, liczbę ministrów saskich (6) i wprowadzał nowy etat wojska (24 tys. porcji) opłacany ze stałych podatków. Faktyczna liczebność armii wynosiła jednak połowę etatu

Kim jest Sejm Niemy znaczenie w Postać biografia S .