sejm co to jest
Definicja sejm: społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z 3 stanów sejmujących - króla, senatu i.

Czy przydatne?

Definicja Sejm

Co to znaczy: w Polsce XV-XVIII w. (od 1492/93) najwyższa reprezentacja społeczeństwa szlacheckiego. Składał się z 3 stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej. Po unii lubelskiej (1569) w skład s. weszli reprezentanci Litwy. S. dzielił się od 1573 na zwykły (6-tygodniowy) i wyjątkowy (2-3-tygodniowy). Na mocy artykułów henrykowskich monarchowie musieli zwoływać s. zwykłe najrzadziej raz na 2 lata, s. wyjątkowe w przypadku potrzeby. Moment 2 lat nazywano kadencją s. Od 1673 co trzeci s. miał odbywać się na Litwie. Obradom senatu przewodniczył władca, izby poselskiej marszałek s. przemiennie (tak zwany alternata) wybierany spośród posłów małopolskich, wielkopol. i litew. Poprzez większą część obrad s. izby pracowały oddzielnie łącząc się jedynie najpierw, gdy posłowie wysłuchiwali tak zwany propozycji od tronu (programu obrad) i recenzji senatorów (tak zwany wota) i na końcu, gdy razem uchwalano opracowane teksty konstytucji sejmowych. Ramowy regulamin obrad s. został uchwalony dopiero w 1690 i nie odegrał większej roli w praktyce sejmowania

Kim jest sejm znaczenie w Postać biografia S .