senat rzeczypospolitej co to jest
Definicja senat Rzeczypospolitej Szlacheckiej: królewskiej na przeł. 1492/93 składający się z.

Czy przydatne?

Definicja Senat Rzeczypospolitej Szlacheckiej

Co to znaczy: jeden z 3 stanów sejmujących ukształtowany z porady królewskiej na przeł. 1492/93 składający się z arcybiskupów (2), biskupów ordynariuszy, wojewodów, kasztelanów i ministrów (marszałek ogromny, kanclerz ogromny, podskarbi ogromny, marszałek nadworny, podkanclerzy). W 1569 po unii lubelskiej w skład senatu Rzeczypospolitej weszli senatorowie litew. i prus. W czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego włączono w skład senatu hetmanów i metropolitę unickiego

Kim jest senat Rzeczypospolitej znaczenie w Postać biografia S .