serbia co to jest
Definicja Serbia: przewarzająca część Bałkanów, po klęsce 1389 na Kosowym Polu państwo (od 1459.

Czy przydatne?

Definicja Serbia

Co to znaczy: w średniow. królestwo od 1169, w XIV w. opanowało przewarzająca część Bałkanów, po klęsce 1389 na Kosowym Polu państwo (od 1459) poprzez wieki poddany Turcji. Stworzenia 1804-16 zmusiły Turcję do uznania autonomii Serbii jako księstwa pod berłem dyn. Obrenowiciów; od 1878 niezależne królestwo; po zamordowaniu w 1903 króla Aleksandra, władzę w Serbii objął Piotr I Karadziordziewić, rządy sprawowała Partia Radykalna reprezentująca orientację proros.; Austro-Węgry dążyły do podporządkowania sobie Serbii, wywierały nacisk ekon. (między innymi poprzez politykę celną), w 1908 zmusiły Serbię do uznania aneksji Bośni i Hercegowiny; wskutek dwóch wojen bałkańskich (1912-13) Serbia zwiększyła własne terytorium (o Sandżak Novi Pazar, pn. i środk. Macedonię), w 1914 liczyła 87 tys. km2 i 4,7 mln ludności; zamach na arcyks. Franciszka Ferdynanda (28 VI 1914) dokonany poprzez członków powiązanej z Serbią organizacji "Młoda Bośnia" stał się pretekstem do wypowiedzenia Serbii wojny poprzez Austro-Węgry; po długiej i zaciętej obronie w 1915 armia serb. została pokonana, rząd serb. i resztki armii schroniły się na wyspę Korfu; 1916 armia serb. wznowiła działania wojenne; 1918 armia serb. wyzwoliła państwo, 1 XII 1918 Serbia weszła w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS) pod berłem Karadziordziewiciów; w nowym kraju Serbowie dominowali. Od 1929 Królestwo SHS przyjęło nazwę Jugosławia. Od 1945 S. w składzie Federacyjnej Republiki Jugosławii. Od 1992 po secesji Chorwacji, Słowenii i Bośni-Hercegowiny z Jugosławii S. tworzy kluczowy człon tak zwany nowej Jugosławii, do której wchodzi także Czarnogóra

Kim jest Serbia znaczenie w Postać biografia S .