sobór trydencki co to jest
Definicja sobór trydencki: soboru powszechnego w celu przeprowadzenia reformy w Kościele. Sobór w.

Czy przydatne?

Definicja Sobór Trydencki

Co to znaczy: po wystąpieniu M. Lutra w Niemczech domagano się zwołania soboru powszechnego w celu przeprowadzenia reformy w Kościele. Sobór w Trydencie zwołano jednak dopiero w 1545 i obradował on z przerwami aż do 6 XII 1563. Wbrew startowym oczekiwaniom uchwały soborowe nie doprowadziły do kompromisu ze zwolennikami Lutra, ale przyniosły wzmocnienie wewn. Kościoła katol. W uchwałach soborowych odrzucono koncepcje protestanckie, wzmocniono autorytet papieża. Zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych, w każdej diecezji miały istnieć seminaria duchowne. Już po soborze w 1568 ogłoszono reformę liturgii katol., brewiarz, w 1570 mszał rzym., w 1592 obowiązujący tekst Biblii. Uchwały soborowe wprowadzano etapowo w poszczególnych krajach. W Rzeczypospolitej niechęć pośród duchowieństwa powodowało ograniczenie kumulacji urzędów kościelnych

Kim jest sobór trydencki znaczenie w Postać biografia S .