sobór watykański co to jest
Definicja sobór watykański II: który obradował w Rzymie pomiędzy 11 X 1962 a 8 XII 1965.

Czy przydatne?

Definicja Sobór Watykański Ii

Co to znaczy: przełomowy 21 sobór powszechny w życiu Kościoła katol., który obradował w Rzymie pomiędzy 11 X 1962 a 8 XII 1965, wprowadzając jego głębokie przemiany. Brało w nim udział około 2,5 tys. uczestników i liczni obserwatorzy z innych kościołów. Zapoczątkował wewn. odnowę Kościoła w kierunku dialogu z człowiekiem i światem współcz. Sobór pod kierownictwem papieży Jana XXIII i Pawła VI przyjął 16 istotnych dokumentów regulujących życie Kościoła. Pogłębiono w nich zasadę kolegialności, odnowiono liturgię, upraszczając sporo tekstów i obrzędów, wprowadzono języki nar. do nabożeństw. Propagowano jedność wszystkich chrześcijan, wskazując również na konieczność dialogu z niewierzącymi

Kim jest sobór watykański II znaczenie w Postać biografia S .