spartiaci co to jest
Definicja spartiaci: trudnili się wyłącznie rzemiosłem wojennym, posiadali równe działki ziemi.

Czy przydatne?

Definicja Spartiaci

Co to znaczy: w staroż. Sparcie obywatele mający pełnię praw polit., trudnili się wyłącznie rzemiosłem wojennym, posiadali równe działki ziemi (stąd sami nazywali się "wspólnotą jednakowych"), które uprawiali dla nich heloci, i kontrolowano, aby nikt z nich nie wzbogacił się bardziej niż pozostali. Działki były własnością państwa i nie można ich było sprzedawać. Stanowili znikomą część społeczeństwa S., stąd wciąż żyli w gotowości do tłumienia ewentualnej rewolty helotów

Kim jest spartiaci znaczenie w Postać biografia S .