sprawa wileńska co to jest
Definicja sprawa wileńska: momencie międzywojennym pomiędzy Litwą, uznającą to miasto za własną.

Czy przydatne?

Definicja Sprawa Wileńska

Co to znaczy: regularnie spotykane ustalenie sporu o Wilno toczonego w momencie międzywojennym pomiędzy Litwą, uznającą to miasto za własną stolicę, a Polską, zdaniem której gród ten zamieszkany i otoczony poprzez tereny zasiedlone w większości poprzez ludność polską powinien należeć do Rzeczypospolitej. Wojska pol. po raz pierwszy zajęły Wilno w IV 1919, jednak utraciły je w V 1920 w okresie ofensywy Armii Czerwonej. Wtedy to bolszewicy oddali Wileńszczyznę Litwie. Przynależność Wilna do Litwy została uznana poprzez zwycięskie mocarstwa; pod ich naciskiem musiał także to uznać pol. premier W. Grabski. W tej sytuacji za wiedzą J. Piłsudskiego dowodzona poprzez gen. L. Żeligowskiego dywizja litew.-białoruska 9 X 1920 samowolnie zajęła Wilno. Później sejm utworzonej na Wileńszczyźnie tak zwany Litwy Środkowej poprosił rząd w Warszawie o podłączenie tej ziemi do Polski, co nastąpiło w 1922. Posunięcia te wywołały trwały konflikt pomiędzy Polską a Litwą i zerwanie kontaktów pomiędzy oboma krajami

Kim jest sprawa wileńska znaczenie w Postać biografia S .