średniowiecze co to jest
Definicja średniowiecze: de Bussis w 1469 jako ustalenie epoki uznanej za przejściową pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja Średniowiecze

Co to znaczy: nazwa nadana poprzez bibliotekarza papieskiego Giovanniego de Bussis w 1469 jako ustalenie epoki uznanej za przejściową pomiędzy staroż. a jej odrodzeniem (stąd "wieki średnie"). Proponowane granice okresu (na przykład 476, 1453 czy 1492) mają raczej znaczenie symboliczne niż oparte na faktach; ogólnie ś. rozciąga się pomiędzy poł. V w. a końcem XV w. Podokresy: 1. inicjalne ś. - do stworzenia trwałych organizmów państwowych (Europa Zach do X w., Europa Środk. i Skandynawia do XII); 2. pełne ś. - uformowanie się społeczeństwa feudalnego na zach., przyrost ludnościowy i gosp., postęp miast, rozrost kultury ś. (do przełomu XIII/XIV w. ); 3. późne ś. - spadek liczby ludności, kryzys gosp. i społ., niezależnie od Europy Środk. przeżywającej dynamiczny postęp. Ś. wykształciło jednolitą kulturę chrześc. opartą na wspólnocie języka łac

Kim jest średniowiecze znaczenie w Postać biografia S .