stanław leszczyński co to jest
Definicja Stanisław Leszczyński: króla szwedz. Karola XII. W 1705 wybrany pod naciskiem szwedz.

Czy przydatne?

Definicja Stanisław Leszczyński

Co to znaczy: władca pol., od 1699 wojewoda poznański, w 1703 poparł króla szwedz. Karola XII. W 1705 wybrany pod naciskiem szwedz. antykrólem. Po klęsce połtawskiej (1709) na emigracji. Teść króla franc. Ludwika XV, popierany poprzez dyplomację franc. jako kandydat do tronu pol. W 1733, po Zgonu Augusta II, wybrany na króla pol., w konsekwencji interwencji wojsk ros. zmuszony był schronić się w wiernym mu Gdańsku, gdzie przebywał w czasie oblężenia. Przed kapitulacją miasta uszedł w przebraniu chłopa do Prus. Wskutek zawarcia pokoju między popierającą go Francją a cesarzem dostał w dożywotnie władanie księstwo Lotaryngii z prawem używania tytułu króla pol. W Lotaryngii zasłynął jako świetny gospodarz i mecenas sztuki. W jego kręgu powstało anonimowe pismo nawołujące do głębokich reform w państwie - Głos wolny wolność ubezpieczający (1749). Zobacz także wojna o sukcesję polską

Kim jest Stanisław Leszczyński znaczenie w Postać biografia S .