stany co to jest
Definicja stany: reprezentujących stan społ. w Europie XIII-XVIII w. na szczeblu lokalnym (na.

Czy przydatne?

Definicja Stany

Co to znaczy: odmiennie zebrania stanowe. Ogólna nazwa organów reprezentujących stan społ. w Europie XIII-XVIII w. na szczeblu lokalnym (na przykład sejmiki ziemskie), regionalnym (sejmiki generalne, stany prowincjonalne) i centralnym (sejm walny, stany generalne, parlament). Właściwością ważną s. była zasada reprezentacji wykonywana poprzez wybory albo nominację monarchy. W zależności od rejonu Europy w skład s. mogli wchodzić reprezentanci szlachty, mieszczaństwa, duchowieństwa, a nawet chłopów

Kim jest stany znaczenie w Postać biografia S .