start co to jest
Definicja START: strategicznych podjęte w nowej formule obejmującej między innymi również broń.

Czy przydatne?

Definicja Start

Co to znaczy: układy rozbrojeniowe w zakresie redukcji zbrojeń strategicznych podjęte w nowej formule obejmującej między innymi również broń kosmiczną. Negocjowane kilka lat pomiędzy USA i ZSRR (a w dalszym ciągu Rosją) jako kontynuacja układów SALT I i SALT II począwszy od poł. lat 80. W skutku długich rokowań zawarto układ Początek I w 1991 zobowiązujący między innymi obie strony do redukcji broni strategicznych o około 30% pośrodku 7 lat. W dalszym ciągu porozumiano się w kwestii następnych redukcji w ramach układu Początek II w1993, w ramach których oba państwa miały zlikwidować 2/3 swoich rakiet strategicznych. Projektowano również w przyszłości następne redukcje w ramach Początek III, jednak ratyfikacja układu Początek II została zawieszona na kilka lat poprzez Rosję po rozszerzeniu NATO o państwa Europy Środk. W praktyce postanowienia na temat redukcji podjęte w ramach Początek II są etapowo wykonywane i pojawiają się nowe propozycje rozbrojeniowe

Kim jest START znaczenie w Postać biografia S .