Opozycją z konflikcie początkowym po dowódca wybitny siedmiogrodu niezależność o habsburgami z walczył 1575 od pol król 1571 od siedmiogrodzki książę

Opozycją z konflikcie początkowym po dowódca wybitny siedmiogrodu niezależność o habsburgami z walczył 1575 od pol król 1571 od siedmiogrodzki książę

Stefan Batory

Batory stefan

książę siedmiogrodzki (od 1571), król pol. (od 1575), walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Wybitny dowódca. Po początkowym konflikcie z opozycją w Polsce (wojna z Gdańskiem) w latach 1579-81 zorganizował 3 wyprawy na wsch. (Połock, Wielkie Łuki, Psków), które starannie przygotował pod względem zaopatrzenia i przestrzegania tajemnicy wojsk., zaskakując całkowicie dowództwo moskiewskie. Podpisany rozejm z Moskwą w Jamie Zapolskim (1582) przyniósł Rzeczypospolitej część Inflant. W 1578 wprowadził na wzór węg. piechotę wybraniecką. Zreorganizował piechotę pol., wprowadził jako pierwszy w Europie gotowe ładunki prochu. Natomiast zajęty wojnami nie kontynuował reformy państwa.

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • największy historyk staroż. Rzymu, polityk, mówca. Główne dzieła: Roczniki i.
  • grupa osób (pielgrzymów) wędrująca do miejsc kultowych albo ich wędrówka.
  • 1. od czasów wojny domowej w Anglii nazwa zwolenników króla; 2. potoczna nazwa.