Opozycją z konflikcie początkowym po dowódca wybitny siedmiogrodu niezależność o habsburgami z walczył 1575 od pol król 1571 od siedmiogrodzki książę

Opozycją z konflikcie początkowym po dowódca wybitny siedmiogrodu niezależność o habsburgami z walczył 1575 od pol król 1571 od siedmiogrodzki książę

Stefan Batory

Batory stefan

książę siedmiogrodzki (od 1571), król pol. (od 1575), walczył z Habsburgami o niezależność Siedmiogrodu. Wybitny dowódca. Po początkowym konflikcie z opozycją w Polsce (wojna z Gdańskiem) w latach 1579-81 zorganizował 3 wyprawy na wsch. (Połock, Wielkie Łuki, Psków), które starannie przygotował pod względem zaopatrzenia i przestrzegania tajemnicy wojsk., zaskakując całkowicie dowództwo moskiewskie. Podpisany rozejm z Moskwą w Jamie Zapolskim (1582) przyniósł Rzeczypospolitej część Inflant. W 1578 wprowadził na wzór węg. piechotę wybraniecką. Zreorganizował piechotę pol., wprowadził jako pierwszy w Europie gotowe ładunki prochu. Natomiast zajęty wojnami nie kontynuował reformy państwa.

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • działacz polit., historyk, literat; uczestnik spisku P. Wysockiego; 29 XI 1830.
  • w Kościele prawosławnym świątynia (cerkiew) o charakterze katedralnym.
  • hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował.