strajk szkolny co to jest
Definicja strajk szkolny: przestała uczęszczać do szkół; przywódcy strajku związani byli z Ligą Nar.

Czy przydatne?

Definicja Strajk Szkolny

Co to znaczy: rozpoczęty w I 1905 poprzez warsz. młodzież szkolną, która przestała uczęszczać do szkół; przywódcy strajku związani byli z Ligą Nar.; domagano się przywrócenia szkół pol.; strajk rozszerzył się na teren Królestwa Pol. i został poparty poprzez inteligencję (między innymi H. Sienkiewicza); 14 X 1905 władze ros. zgodziły się na przywrócenie języka pol. jako wykładowego w szkołach prywatnych; 1911 zaprzestano strajku

Kim jest strajk szkolny znaczenie w Postać biografia S .