stronnictwo narodowo co to jest
Definicja Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne: masowa ekspozytura Ligi Narodowej; głosiła hasła.

Czy przydatne?

Definicja Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne

Co to znaczy: partia nacjonalistyczna zał. w 1897 w Królestwie Pol. jako masowa ekspozytura Ligi Narodowej; głosiła hasła demokr. i wolnościowe, później jednak zajmowała stanowisko ugodowe wobec Rosji, zwalczała rewol. ruch robotn.; w 1905 powstało SD-N w Galicji, w 1909 w Wielkopolsce. Zobacz także narodowa demokracja

Kim jest Stronnictwo Narodowo znaczenie w Postać biografia S .