piotra\ denar świętopietrze co to jest
Definicja świętopietrze, tzw. denar św. Piotra: poprzez państwa uznające zwierzchność kościelną i.

Czy przydatne?

Definicja Świętopietrze, Tzw. Denar Św. Piotra

Co to znaczy: nazwa daniny składanej papiestwu w średniow. od około 990 poprzez państwa uznające zwierzchność kościelną i polit. papieża (w Polsce około 990-około poł. XVI w.)

Kim jest świętopietrze, tzw. denar św znaczenie w Postać biografia S .