system wersalski co to jest
Definicja system wersalski: 20) wskutek paryskiej konferencji pokojowej traktatami kończącymi I.

Czy przydatne?

Definicja System Wersalski

Co to znaczy: nazwa układu sił międzynar. stworzonego podpisanymi (1919-20) wskutek paryskiej konferencji pokojowej traktatami kończącymi I wojnę świat. Nazwa od traktatu wersalskiego z Niemcami. Kluczowym obrońcą s.w. stała się Francja, starająca się umocnić własną pozycję sojuszami zawieranymi z krajami zagrożonymi rewizjonizmem niem. albo węg. (Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia)

Kim jest system wersalski znaczenie w Postać biografia S .