uniwersytet co to jest
Definicja uniwersytet: wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono.

Czy przydatne?

Definicja Uniwersytet

Co to znaczy: najstarszy i fundamentalny typ euro. uczelni wyższej o wielu wydziałach, prowadzącej badania i nauczającej; najstarszy u. założono w 1088 w Bolonii jako szkołę prawa, kolejne to Paryż i Oxford powstałe w XII w. i Cambridge (1209), Padwa (1224) i Neapol (1224). Schemat wł. u. stanowił korporację profesorów i studentów, którzy wybierali spośród siebie rektora i opłacali studia najmując sobie profesorów. U. zorganizowane na wzór franc. (paryski) stawiały na pierwszym miejscu studia teologiczne (wyrastały ze szkoły katedralnej) i utrzymywały się z beneficjów kościelnych. Znamienny był występujący w nich podział na tak zwany nacje - oddziały grupujące profesorów i studentów wg ich terytorialnego pochodzenia. We wzorze z angielskiego: główną organizacją był koledż (college) pełniący funkcje zarówno nauczania, jak i wychowania studenta

Kim jest uniwersytet znaczenie w Postać biografia U .