zakony co to jest
Definicja zakony: prawach ( reguła) ludzi pragnących bardziej rygorystycznie realizować wskazania.

Czy przydatne?

Definicja Zakony

Co to znaczy: znane w wielu religiach organizacje grupujące na ustalonych prawach ( reguła) ludzi pragnących bardziej rygorystycznie realizować wskazania danej religii (zakonników); w chrześcijaństwie zakony podzielone są na ścisłe (mnisze) i zebrania

Kim jest zakony znaczenie w Postać biografia Z .