zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Jan: polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny.

Czy przydatne?

Definicja Zamoyski Jan

Co to znaczy: kanclerz w. kor. (od 1578), hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po Zgonu Batorego opowiedział się po stronie kandydatury królewicza szwedz. Zygmunta. Obronił Kraków przed przeciwnikiem Zygmunta, arcyks. Maksymilianem, a w dalszym ciągu rozbił go w bitwie pod Byczyną (1588). Etapowo popadał w konflikt z królem, lecz do 1602 był aktywnym dowódcą. Odznaczył się w trakcie kampanii oblężniczej 1601/02 w Inflantach. Schorowany pod sam koniec życia wycofał się z życia publicznego. W latach 1578-81 zaczął budowę stolicy swych majątków - Zamościa, który stał się jedną z najpotężniejszych twierdz w Rzeczypospolitej. Zamoyski usiłował przekształcić miasto w centrum kulturalne, zakładając Akademię Zamoyską. Osoba Z. była typowa dla pol. renesansu, wszechstronnie wykształcony, znający świat, dobry dowódca i polityk, nie stronił od zainteresowań intelektualnych

Kim jest Zamoyski Jan znaczenie w Postać biografia Z .