zgromadzenie narodowe co to jest
Definicja Zgromadzenie Narodowe: się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych.

Czy przydatne?

Definicja Zgromadzenie Narodowe

Co to znaczy: 1. parlament we Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe, wymienił mechanizm podatkowy, przeprowadził konfiskatę ziem należących do Kościoła, uchwalił Deklarację praw człowieka i obywatela i uchwalił konstytucję w 1791; 2. parlament francuski w latach 1871-75; 3. w Niemczech parlament zebrany w 1848 we Frankfurcie nad Menem w celu uchwalenia konstytucji dla zjednoczonych Niemiec; 4. w Polsce po 1989 razem obradujący sejm i senat, na przykład w celu uchwalenia konstytucji bądź - jak w 1989 - w celu wyboru prezydenta

Kim jest Zgromadzenie Narodowe znaczenie w Postać biografia Z .