ziemie odzyskane co to jest
Definicja Ziemie Odzyskane: terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych.

Czy przydatne?

Definicja Ziemie Odzyskane

Co to znaczy: ustalenie stosowane po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2. Potem częściej ze względów polit. używano terminu: Ziemie Zach. i Pn

Kim jest Ziemie Odzyskane znaczenie w Postać biografia Z .