zimbabwe co to jest
Definicja Zimbabwe: 1980 z powodu pierwszych wolnych wyborów w państwie noszącym za rządów białej.

Czy przydatne?

Definicja Zimbabwe

Co to znaczy: kraj w środk.-pd. Afryce, które zyskało niepodległość 18 IV 1980 z powodu pierwszych wolnych wyborów w państwie noszącym za rządów białej mniejszości nazwę Rodezji. Był to sukces trwającej od 1934 walki czarnej większości i nacisku międzynar., w tym zwł. W. Brytanii. W 2000 wypracowany przed 20 laty kompromis, który pozwolił pozostać części białych osadników w Zimbabwe i przyczynił się do stabilizacji polit. i ekon. w państwie, został zakwestionowany poprzez obawiającego się straty władzy prezydenta R. Mugabe. W celu odzyskania popularności zainicjował on odbieranie ziemi białym farmerom i niszczenie ich siedzib. Doprowadziło to do poważnej destabilizacji stosunków w tym państwie

Kim jest Zimbabwe znaczenie w Postać biografia Z .