związek niemiecki co to jest
Definicja Związek Niemiecki: wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło.

Czy przydatne?

Definicja Związek Niemiecki

Co to znaczy: luźna konfederacja krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm związkowy, któremu przewodził delegat Austrii (siedzibą sejmu był Frankfurt n. Menem); rozwiązany po wojnie austriacko-pruskiej

Kim jest Związek Niemiecki znaczenie w Postać biografia Z .