związek socjaltycznych co to jest
Definicja Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich: 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej.

Czy przydatne?

Definicja Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Co to znaczy: oficjalna nazwa państwa federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką, Turkmeńską, 1929 Tadżycką, w dalszym ciągu Gruzińską, Armeńską i Azerbejdżańską w miejsce Zakaukaskiej, 1940 także Litewską, Łotewską, Estońską, Karelofińską, Mołdawską). Pierwsza konstytucja z 1924, kolejna z 1936. Przewarzająca część uprawnień republik pozostała jednak na papierze. Dominującą władzę sprawowała partia komunist., aczkolwiek oficjalnie rządziła Porada Komisarzy Ludowych (do 1946), później rząd ZSRR. ZSRR został rozwiązany 28 XII 1991; przewarzająca część jego ziem (i różnorodnych zobowiązań międzynar.) przejęła Federacja Rosyjska. Próbą przedłużenia istnienia ZSRR w nowej formie było utworzenie w 1991 Wspólnoty Niepodległych Krajów, która jednak okazała się tworem papierowym

Kim jest Związek Socjalistycznych znaczenie w Postać biografia Z .