żydzi co to jest
Definicja Żydzi: niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców.

Czy przydatne?

Definicja Żydzi

Co to znaczy: pierwotnie ludność jednego z plemion izrael. (Judy), po "niewoli babilońskiej" nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach narodu. Już w staroż. charakterystyczne dla znacznej części narodu żyd. było zamieszkiwanie poza ojczyzną w rozproszeniu zw. diasporą. Pomimo straty państwa (ostatecznie w wyniku podbojów rzym.) Żydzi utrzymali nar. i rel. tożsamość. W wyniku różnic geograficznych i kulturowych żyjący w rozproszeniu naród podzielił się na kilka głównych odłamów, między innymi Żydzi aszkenazyjscy (zamieszkiwali od średniow. środk. i wsch. Europę, również w Polsce, wykształcił się u nich już w X w. język jidisz). Żydzi sefardyjscy (potomkowie wygnańców z Hiszpanii i Portugalii z końca XV w., rozproszyli się po wielu państwach Europy, docierając także do Polski). Podziały te zaznaczyły się w społeczeństwie odbudowanej państwowości Izraela w XX w

Kim jest Żydzi znaczenie w Postać biografia Z .