zygmunt stary co to jest
Definicja Zygmunt I Stary: Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z.

Czy przydatne?

Definicja Zygmunt I Stary

Co to znaczy: władca Polski i w. ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony Bony, Włoszki z pochodzenia. Doprowadził do jedynej w dziejach Polski elekcji vivente rege (za życia króla) swego syna. W polityce zagr. zwalczał Moskwę, tworząc zalążki floty pol. (kaprów królewskich). Ponosi współodpowiedzialność za zawarcie paktu z Habsburgami w Wiedniu (1515) zapewniającego im ewentualne dziedziczenie w Czechach i na Węgrzech. Nie wykorzystał możliwości zagarnięcia Śląska

Kim jest Zygmunt I Stary znaczenie w Postać biografia Z .