definicje, pojęcia, co to znaczy, słownik, jak to działa, do czego jest
Dariusz I Wielki, defenestracja praska, dekomunizacja, dyktator, Dzierżyński Feliks, dominium, Dwernicki Józef, donacje, Dioklecjan, demagog, Dmowski Roman

Postacie historyczne, biografia na literę D

 • Deputacja słownik Co znaczy lewicowych działaczy insurekcji kościuszkowskiej, tak zwany jakobinów polskich; przywódcy - D
 • Drakon słownik Co znaczy przed naszą erą,, spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu
 • Dogmatycy słownik Co znaczy zwł. w latach 50. Gromadziła ona bezkrytycznych zwolenników budowy realnego socjalizmu w PRL na
 • Obywatela i człowieka praw deklaracja słownik Co znaczy konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do
 • Dewaluacja słownik Co znaczy jest najczęściej przyrost eksportu
 • Gates charles dawes słownik Co znaczy zobacz plan Dawesa
 • Delimitacja słownik Co znaczy szczegółowe wytyczenie na mapie przebiegu granicy pomiędzy zainteresowanymi krajami
 • Demon słownik Co znaczy albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł
 • Desygnacja słownik Co znaczy wskazanie, wyznaczenie kogoś do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w kraju
 • Dipisi słownik Co znaczy przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po zakończeniu
 • Stołowe dobra słownik Co znaczy od 1562 w Polsce część dóbr królewskich przeznaczona na utrzymanie króla i dworu
 • Driada słownik Co znaczy w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie
 • Dynastia słownik Co znaczy ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii
 • Rzeczpospolita druga słownik Co znaczy 6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę stanowiły
 • François duvalier słownik Co znaczy Założył dynastię przekazując władzę swemu synowi obalonemu w 1986
 • Stefan dąb biernacki słownik Co znaczy świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I Dywizji
 • Uwłaszczeniowe dekrety słownik Co znaczy czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w stworzeniu
 • Polski korpus drugi słownik Co znaczy z jednostek ewakuowanej z ZSRR Armii Polskiej i oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie. D.K.P
 • Dip słownik Co znaczy forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury. Rozwiązane
 • Zjednoczonych narodów deklaracja słownik Co znaczy krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego zwycięstwa w
 • Trumana doktryna słownik Co znaczy na poszanowaniu praw człowieka poprzez rządzących, swobodzie przepływu informacji i towarów
 • Aleksander dubczek słownik Co znaczy praskiej wiosny w 1968. Odsunięty od władzy poprzez reżim G. Husaka wrócił do polityki po
 • Edward dembowski słownik Co znaczy Naukowy , wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy
 • Dekabryści słownik Co znaczy carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za
 • Dalajlama słownik Co znaczy Chin w 1959, mimo zbrojnego oporu jego poddanych. Aktualny dalajlama znajduje się na emigracji
 • Ateńska demokracja słownik Co znaczy istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe
 • Nicolas louis davout słownik Co znaczy wojen z lat 1796-1815; zwyciężył wojska prus. w bitwie pod Auerstedt (1806); dowódca wojsk franc. i
 • Dybicz słownik Co znaczy wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do
 • Demokracja słownik Co znaczy obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich
 • Danina słownik Co znaczy panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd
 • Louis jacques david słownik Co znaczy antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do
 • Emska depesza słownik Co znaczy hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z kandydowania
 • Hallsteina doktryna słownik Co znaczy Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami
 • Józef dowbór muśnicki słownik Co znaczy Kaukazie. Latem 1917 sformował Pierwszy Korpus Polski (zwany dowborczykami), który wiosną 1918
 • Wojciech darasz słownik Co znaczy we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846
 • Ii samozwaniec dymitr słownik Co znaczy I Marynę Mniszchównę. Zabity w trakcie walk pod Moskwą
 • Michał drzymała słownik Co znaczy działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z
 • Xiaoping deng słownik Co znaczy bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69
 • Domena słownik Co znaczy pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną czeladź
 • Henryk dembiński słownik Co znaczy listopadowym odznaczył się w bitwach pod Dębem Ogromnym i Ostrołęką i w wyprawie na Litwę, po
 • Bartoszowe drużyny słownik Co znaczy w Królestwie Pol.; początkowo skupiały się na pracy oświat. (organizowanie uroczystości
 • Alfred dreyfus słownik Co znaczy pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na dożywotnie zesłanie do kolonii
 • Łokietek pseud jarosław dąbrowski słownik Co znaczy studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy
 • Państwowa duma słownik Co znaczy początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w
 • Anton denikin słownik Co znaczy Współorganizator Armii Ochotniczej, od 1920 jej dowódca. Zajął Kubań i część Ukrainy, kierując się
 • Światowa wojna druga słownik Co znaczy stratą ziem spowodowaną traktatem wersalskim, lecz wedle ideologią nazistowską pragnęły zdobyć dla
 • Duce słownik Co znaczy tytuł stosowany poprzez B. Mussoliniego od 1927
 • Dziesięcina słownik Co znaczy nazwa); w Polsce znana od X do XIX w
 • Delta słownik Co znaczy trójkąta, co nasuwa podobieństwo do gr. litery o tej samej nazwie
 • Decentralizacja słownik Co znaczy organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych
 • Gottlieb daimler słownik Co znaczy silnik benzynowy, dwa lata potem pierwszy motocykl, a w 1886 zastosował swój silnik w samochodzie
 • Dachau słownik Co znaczy 1933 pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu. W sumie przeszło poprzez niego ćwierć
 • Charles darwin słownik Co znaczy gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Jego myśl wywarła zasadniczy wpływ na myśl XIX w
 • Władysław daniłowski słownik Co znaczy następnie Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez władze ros
 • Alighieri dante słownik Co znaczy najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata
 • Jacques georges danton słownik Co znaczy jakobinów; zwolennik porozumienia z żyrondystami; w 1794 opowiedział się przeciwko terrorowi M
 • Mosze dajan słownik Co znaczy naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur
 • Iudex" "dagome słownik Co znaczy opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie
 • Dawid słownik Co znaczy o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi
 • Henryk jan dąbrowski słownik Co znaczy 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys. korpusu
 • Ignacy daszyński słownik Co znaczy Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Poseł do parlamentu austr. W momencie I
 • Florian dąbrowski słownik Co znaczy stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w
 • Mohammad khan daud słownik Co znaczy jako lider wojskowego zamachu stanu w 1973. Zginął obalony poprzez następny zamach stanu
 • Camille desmoulins słownik Co znaczy kordelierów, sekretarz G. Dantona; zwalczał żyrondystów; przeciwnik terroru
 • Eamon valera de słownik Co znaczy stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957
 • Alcide gasperi de słownik Co znaczy przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO i
 • Kazimierz deczyński słownik Co znaczy chłopskiej; do 1828 uczył w szkole parafialnej, wcielony do armii Królestwa Pol., walczył w 1831
 • Jan dekert słownik Co znaczy Małachowskim. Organizator w momencie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji
 • Dedal słownik Co znaczy budowniczy labiryntu kreteńskiego
 • Legii" "dekada słownik Co znaczy stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z
 • Zjednoczonych stanów niepodległości deklaracja słownik Co znaczy się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T. Jefferson
 • Dekolonizacja słownik Co znaczy metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; zaczął się po II wojnie świat., a
 • Dekret słownik Co znaczy najczęściej akt prawny o mocy ustawy wydawany poprzez organ władzy wykonawczej
 • Grudniowy dekret słownik Co znaczy art. 4 konstytucji Księstwa Warsz., który znosił poddaństwo chłopów; d.g. utrzymywał pańszczyznę
 • Miejska delegacja słownik Co znaczy i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście dzięki ochotniczej straży obywatelskiej, prowadziła
 • Demeter słownik Co znaczy w mitol. gr. bogini pól uprawnych i urodzaju, płodnej natury, czczona zwł. poprzez rolników
 • Kraj na polskiej rzeczypospolitej rządu delegatura słownik Co znaczy zapoczątkowała walkę cywilną. Od XII 1940 delegat C. Ratajski rozpoczął rozbudowę aparatu
 • Delfin słownik Co znaczy w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla
 • Demilitaryzacja słownik Co znaczy najważniejszych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie
 • Parlamentarna demokracja słownik Co znaczy władzę ludu. Rząd tworzony jest w zasadzie poprzez przewarzająca część parlamentarną, a co najmniej
 • Socjalistyczna demokracja słownik Co znaczy charakterystyczne to uspołecznienie środków produkcji, gospodarka planowa i kierownicza rola partii
 • Ludowa demokracja słownik Co znaczy o zasadnicze cechy ustroju polit. krajów gł. Europy Środk.-Wsch., które po II wojnie świat
 • Abdery z demokryt słownik Co znaczy nieustanny ruch atomów - w jego pojęciu - materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek
 • Szlachecka demokracja słownik Co znaczy gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste
 • Denacjonalizacja słownik Co znaczy przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego
 • Joachim denisko słownik Co znaczy Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia
 • Departament słownik Co znaczy pozostających pod jej wpływem (w niektórych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej; w Księstwie Warsz
 • Polski" "demokrata słownik Co znaczy 49), później w Londynie (1859-63); redagowany między innymi poprzez W. Darasza i S. Worcella; prócz
 • Zamorskie departamenty słownik Co znaczy Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych
 • Denar słownik Co znaczy jednostka monetarna; bita także w Polsce od schyłku X do końca XIII w
 • Denazyfikacja słownik Co znaczy wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Mechanizm weryfikacji
 • Despotyzm słownik Co znaczy nieograniczoną i wyjętą spod jakiejkolwiek kontroli władzę, w praktyce wpływ na jego decyzje
 • Detronizacja słownik Co znaczy usuwanie władcy z tronu
 • Bartłomiej diaz słownik Co znaczy portug. żeglarz, odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w czasie wyprawy z l. 1487-88
 • Rudolf diesel słownik Co znaczy wykorzystującego olej napędowy
 • Diadem słownik Co znaczy ze szlachetnego metalu i wysadzana drogimi kamieniami
 • Denis diderot słownik Co znaczy Red. (od 1745) Wielkiej encyklopedii francuskiej. W najwyższym stopniu znana i popularna do dziś
 • Desegregacja słownik Co znaczy na rzecz równouprawnienia czarnych obywateli Afryki Południowej i USA prowadzoną po II wojnie świat
 • Diksztajn słownik Co znaczy emigracji w Szwajcarii i Francji; autor broszury Kto z czego żyje (1881) zawierającej dostępny
 • Dionizos słownik Co znaczy identyfikowany z rzym. Bachusem, bóg ekstazy; podróżował na rydwanie z orszakiem (między innymi
 • Ksawery franciszek dmochowski słownik Co znaczy Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w czasie insurekcji 1794
 • Jan długosz słownik Co znaczy Kazimierza Jagiellończyka, autor pierwszego ujęcia całości dziejów Polski - Roczniki, a więc
 • Marsz długi słownik Co znaczy komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W
 • Bernal castillo del díaz słownik Co znaczy stosunku z tej wyprawy - Pamiętnik żołnierza Kortesa, a więc prawdziwa historia podboju Nowej
 • Dąbrówka dobrawa słownik Co znaczy córka księcia Czech Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, pierwsza chrześc. księżna Polski
 • Jan dobraczyński słownik Co znaczy Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym
 • Monroego doktryna słownik Co znaczy się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w sprawy Europy
 • Wiary dogmat słownik Co znaczy kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się
 • Breżniewa doktryna słownik Co znaczy przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego
 • Kaznodzieje bracia dominikanie słownik Co znaczy Dominika Guzmana w 1216 w celu przeciwstawienia się albigensom (nurtowi heretyckiemu w pd. Francji
 • Sonnenfelda doktryna słownik Co znaczy urzędnika administracji USA koncepcja wchłonięcia Europy Wsch. poprzez ZSRR dla jego zaspokojenia i
 • Domeyko słownik Co znaczy Filomatów, w stworzeniu listopadowym walczył na Litwie, w latach 1832-38 na emigracji we Francji
 • Book" "domesday słownik Co znaczy rejestrujący dane o ich dzierżawcach, obszarze, wartości ziemi i tak dalej Bezcenne źródło w
 • Królewska domena słownik Co znaczy podlegała bezpośredniej władzy króla; 2. w Europie nowoż. majątki królewskie
 • Partii dom słownik Co znaczy wzniesiona w latach stalinowskich. Po 1990 Centrum Bankowo-Finansowe i pierwsza siedziba giełdy w
 • Donat aelius donatus słownik Co znaczy Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki
 • Piotr doroszenko słownik Co znaczy się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji
 • Osten nach drang słownik Co znaczy nowoż.; 2. koncepcja hist.-polit. usprawiedliwiająca tę politykę; termin został użyty po raz
 • Doża słownik Co znaczy republik poprzez Francję w 1797
 • Fiodor dostojewski słownik Co znaczy Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty
 • Betto di donato właśc donatello słownik Co znaczy Autor między innymi Dawida
 • Baltici maris dominium słownik Co znaczy między Danią, Litwą, Moskwą, Polską i Szwecją o dziedzictwo zakonu kawalerów mieczowych, a zwł
 • Polska" "druga słownik Co znaczy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo
 • Bolesław drobner słownik Co znaczy przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57
 • Drobnomieszczaństwo słownik Co znaczy sklepów, małych zakładów usługowych
 • Cesarstwo drugie słownik Co znaczy termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70
 • Drednot słownik Co znaczy wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought
 • Drużyna słownik Co znaczy stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a część
 • Allen dulles słownik Co znaczy polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961
 • Forster john dulles słownik Co znaczy zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist. przedstawiany
 • Wałęsy" "drużyna słownik Co znaczy celu przeciwdziałania ewentualnym prowokacjom i dla czytelności podziału sceny polit
 • Dualizm słownik Co znaczy dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość w
 • Gnieźnieńskie drzwi słownik Co znaczy gnieźnieńskiej; przedstawia 18 scen z życia patrona katedry św. Wojciecha
 • Henri dunant słownik Co znaczy laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901
 • Julian dunajewski słownik Co znaczy UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii
 • Charles dumouriez słownik Co znaczy dowódca rewolucyjnej armii franc.; pokonał Austriaków pod Jemappes, zajął Belgię i Holandię; w 1793
 • Panującego dwór słownik Co znaczy królewskie. Osobny dwór posiadała królowa, dodatkowo towarzyszyły jej damy dworu i dworki. W dobie
 • John dunlop słownik Co znaczy roweru. Założyciel spółki oponiarskiej
 • Van anton dyck słownik Co znaczy styl portretowy (Karol I na łowach
 • Saska dynastia słownik Co znaczy w Niemczech w latach 919-1024 jako królowie, a od 962 także jako cesarze; pierwszym z d.s. na
 • Benedykt dybowski słownik Co znaczy od 1862 prof. w Szkole Głównej Warsz., za udział w stworzeniu skazany w 1864 na katorgę na Syberii
 • Otriepjew griszka właśc i samozwaniec dymitr słownik Co znaczy magnatów kresowych w 1605 wkroczył do Moskwy. Po śmierci Borysa Godunowa ogłoszony carem. Wskutek
 • Październikowy dyplom słownik Co znaczy Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu
 • Georgi dymitrow słownik Co znaczy Później na emigracji działacz Międzynarodówki Komunist., po 1935 jej sekr. generalny. W 1933
 • Rp ustaw dziennik słownik Co znaczy urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL
 • Pańskiego dziękczynienia dzień słownik Co znaczy listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich osadników (102) na
 • Niepodległości dzień słownik Co znaczy podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia
 • Walentego św dzień słownik Co znaczy chroniącego przed padaczką, podagrą i chorobami umysłowymi, również patrona zakochanych
 • Milovan dżilas słownik Co znaczy równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie
 • Dziedzice wolni dziedzice słownik Co znaczy wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli, popadając
 • Wojna dziwna słownik Co znaczy bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V
 • Dekalog przykazań dziesięcioro słownik Co znaczy sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie
 • Demostenes słownik Co znaczy rosnącej wówczas potędze Macedonii i prowadził kampanię antymaced. w Atenach. Słynne mowy D., tak
 • Dokument słownik Co znaczy ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz
 • Proletariatu dyktatura słownik Co znaczy faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca
 • Roman dmowski słownik Co znaczy w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał Przegląd Wszechpolski we Lwowie, w 1897 współtworzył
 • Demagog słownik Co znaczy aktualnie polityk zdobywający popularność pochlebstwem, bezzasadnymi bądź fałszywymi obietnicami
 • Dioklecjan słownik Co znaczy mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował
 • Donacje słownik Co znaczy nagradzania wyższych urzędników i wojskowych; w Księstwie Warsz. Napoleon nadawał d. Polakom i
 • Józef dwernicki słownik Co znaczy od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył
 • Dominium słownik Co znaczy w tym prawo do własnego parlamentu i rządu; status dominiów posiadały początkowo tylko państwa
 • Feliks dzierżyński słownik Co znaczy litewskiej socjaldemokracji w 1900, członek władz SDKPiL. Uczestnik rewolucji październikowej. Od
 • Dyktator słownik Co znaczy na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę wojsk. i cywilną; u schyłku republiki pojawia się
 • Dekomunizacja słownik Co znaczy Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej
 • Praska defenestracja słownik Co znaczy niezadowolonych z tego, iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch namiestników
 • Wielki i dariusz słownik Co znaczy stłumił bunty wewnątrz państwie; zreorganizował administrację Persji, dzieląc ją na 20 namiestnictw

Dane historyczne, bohater, postać

Kim był Dariusz I Wielki, defenestracja praska, dekomunizacja, dyktator, Dzierżyński Feliks, dominium, Dwernicki Józef, donacje, Dioklecjan, demagog, Dmowski Roman słownik

Analiza danych, analiza wydarzeń.

Co zrobił Dariusz I Wielki, defenestracja praska, dekomunizacja biografia

Kim była? Co zrobiła?