demagog, dmowski, roman, dyktatura, proletariatu, dokument
Demagog, Dmowski Roman, Dyktatura Proletariatu, Dokument, Demostenes, Dziesięcioro Przykazań, Dekalog, Dziwna Wojna, Dziedzice, Wolni Dziedzice, Dżilas Milovan

Postacie historyczne, biografia na D

 • Dioklecjan słownik Co znaczy pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował
 • Donacje słownik Co znaczy w zaborze ros. i prus. były metodą nagradzania wyższych urzędników i wojskowych; w Księstwie Warsz. Napoleon nadawał d. Polakom i
 • Józef Dwernicki słownik Co znaczy kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył
 • Dominium słownik Co znaczy która uzyskała wyjątkowy status autonomiczny, w tym prawo do własnego parlamentu i rządu; status dominiów posiadały początkowo tylko
 • Feliks Dzierżyński słownik Co znaczy Inicjator zjednoczenia polskiej i litewskiej socjaldemokracji w 1900, członek władz SDKPiL. Uczestnik rewolucji październikowej. Od XII
 • Dyktator słownik Co znaczy wypadku wyjątkowego zagrożenia państwa na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę wojsk. i cywilną; u schyłku republiki pojawia się nowy
 • Dekomunizacja słownik Co znaczy przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej
 • Praska Defenestracja słownik Co znaczy poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch
 • Wielki I Dariusz słownik Co znaczy dyn. Achemenidów; u progu rządów stłumił bunty wewnątrz państwie; zreorganizował administrację Persji, dzieląc ją na 20 namiestnictw
 • Deputacja słownik Co znaczy Paryżu w latach 1795-97 skupiająca lewicowych działaczy insurekcji kościuszkowskiej, tak zwany jakobinów polskich; przywódcy - D. Mniewski
 • Drakon słownik Co znaczy erą, jako archont ( areopag) w 621 przed naszą erą,, spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu
 • Dogmatycy słownik Co znaczy frakcji walczących o wpływy i władzę w PZPR, zwł. w latach 50. Gromadziła ona bezkrytycznych zwolenników budowy realnego socjalizmu w PRL
 • Deklaracja praw człowieka i obywatela słownik Co znaczy Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do
 • Dewaluacja słownik Co znaczy drastyczne obniżenie realnej wartości pieniędzy w wyniku decyzji rządu. Celem jest najczęściej przyrost eksportu
 • Gates Charles Dawes słownik Co znaczy zobacz plan Dawesa
 • Delimitacja słownik Co znaczy szczegółowe wytyczenie na mapie przebiegu granicy pomiędzy zainteresowanymi krajami
 • Demon słownik Co znaczy w wierzeniach rel. pierwotnie konkretna moc nadprzyrodzona, później duch dobry albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł
 • Desygnacja słownik Co znaczy wskazanie, wyznaczenie kogoś do pełnienia odpowiedzialnej funkcji w kraju
 • Dipisi słownik Co znaczy ustalenie osób, które wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po
 • Stołowe Dobra słownik Co znaczy od 1562 w Polsce część dóbr królewskich przeznaczona na utrzymanie króla i dworu
 • Driada słownik Co znaczy w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie
 • Dynastia słownik Co znaczy ród, którego członkowie sprawują władzę w monarchii
 • Rzeczpospolita Druga słownik Co znaczy powstałemu w 1918. Zajmowało ono 388 tys. km2 (6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę
 • François Duvalier słownik Co znaczy szef rządu i dyktator w jednej osobie. Założył dynastię przekazując władzę swemu synowi obalonemu w 1986
 • Stefan Biernacki Dąb słownik Co znaczy niepodległościowym w Galicji. W momencie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I
 • Uwłaszczeniowe Dekrety słownik Co znaczy powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w
 • Polski Korpus Drugi słownik Co znaczy tworzona od 1942 w Palestynie, później w Iraku z jednostek ewakuowanej z ZSRR Armii Polskiej i oddziałów Wojska Polskiego na Wschodzie. D.K
 • Dip słownik Co znaczy Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury
 • Zjednoczonych Narodów Deklaracja słownik Co znaczy początku poprzez 26, ostatecznie poprzez 51 krajów, które zobowiązywały się do prowadzenia wojny z krajami Osi aż do ostatecznego
 • Trumana Doktryna słownik Co znaczy 1947 zasady współżycia międzynar. oparte na poszanowaniu praw człowieka poprzez rządzących, swobodzie przepływu informacji i towarów
 • Aleksander Dubczek słownik Co znaczy Czechosłowacji pomiędzy 5 I 1968 a 17 V 1969. Lider praskiej wiosny w 1968. Odsunięty od władzy poprzez reżim G. Husaka wrócił do polityki
 • Edward Dembowski słownik Co znaczy w latach 1842-43 wydawał Przegląd Naukowy , wokół którego skupiło się grono radykalnej inteligencji, jeden z przywódców lewicy spiskowej w
 • Dekabryści słownik Co znaczy XIX w. występujący przeciw samowładztwu carskiemu i pańszczyźnie; gł. ośrodki to działające w Petersburgu Tow. Północne (opowiadało się za
 • Dalajlama słownik Co znaczy zajętego przemocą poprzez wojska komunist. Chin w 1959, mimo zbrojnego oporu jego poddanych. Aktualny dalajlama znajduje się na emigracji
 • Ateńska Demokracja słownik Co znaczy zapoczątkowany poprzez Klejstenesa, gdzie o istotnych kwestiach państwa decydowała większością głosów całość obywateli ( zebranie ludowe
 • Nicolas Louis Davout słownik Co znaczy najzdolniejszych dowódców napoleońskich, uczestnik wojen z lat 1796-1815; zwyciężył wojska prus. w bitwie pod Auerstedt (1806); dowódca
 • Dybicz słownik Co znaczy uczestnik kampanii antynapoleońskiej; w wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do
 • Demokracja słownik Co znaczy ustroju, gdzie władza należy do ogółu obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich
 • Danina słownik Co znaczy pieniądzu albo w naturze poprzez panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd
 • Louis Jacques David słownik Co znaczy licznych obrazów ilustrujących epokę antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do gry w
 • Emska Depesza słownik Co znaczy Wilhelma I (dotycząca obsadzenia tronu hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z kandydowania
 • Hallsteina Doktryna słownik Co znaczy stanu w ministerstwie spraw zagr. RFN Waltera Hallsteina zakładająca niemożność utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami uznającymi
 • Józef Muśnicki Dowbór słownik Co znaczy początkowo w armii ros. dowodził dywizją na Kaukazie. Latem 1917 sformował Pierwszy Korpus Polski (zwany dowborczykami), który wiosną 1918
 • Wojciech Darasz słownik Co znaczy listopadowego, na emigracji na początku we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846
 • Ii Samozwaniec Dymitr słownik Co znaczy awanturnik podający się za ocalonego Dymitra I, rozpoznany poprzez żonę Dymitra I Marynę Mniszchównę. Zabity w trakcie walk pod Moskwą
 • Michał Drzymała słownik Co znaczy spór z władzami prus. o budowę domu na działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z 1904
 • Xiaoping Deng słownik Co znaczy przedtem jeden z czołowych działaczy KPCh; bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69
 • Domena słownik Co znaczy należącej wprost do cesarza; w średniow. d. pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną
 • Henryk Dembiński słownik Co znaczy napoleońskich 1809, 1812 i 1813; w stworzeniu listopadowym odznaczył się w bitwach pod Dębem Ogromnym i Ostrołęką i w wyprawie na Litwę, po
 • Bartoszowe Drużyny słownik Co znaczy legalnie działały w Galicji i nielegalnie w Królestwie Pol.; początkowo skupiały się na pracy oświat. (organizowanie uroczystości
 • Alfred Dreyfus słownik Co znaczy sztabu generalnego; w 1894 aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na dożywotnie zesłanie do kolonii
 • Dąbrowski Jarosław, pseud. Łokietek słownik Co znaczy petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy
 • Państwowa Duma słownik Co znaczy Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w
 • Anton Denikin słownik Co znaczy białogwardzistów w wojnie domowej w Rosji 1917-20. Współorganizator Armii Ochotniczej, od 1920 jej dowódca. Zajął Kubań i część Ukrainy
 • Światowa Wojna Druga słownik Co znaczy które nie tylko nie pogodziły się z stratą ziem spowodowaną traktatem wersalskim, lecz wedle ideologią nazistowską pragnęły zdobyć dla
 • Duce słownik Co znaczy tytuł stosowany poprzez B. Mussoliniego od 1927
 • Dziesięcina słownik Co znaczy pobierana poprzez Kościół stała danina, pocz. w wysokości 1/10 plonów (stąd nazwa); w Polsce znana od X do XIX w
 • Delta słownik Co znaczy zbudowany z jej osadów, najczęściej w kształcie trójkąta, co nasuwa podobieństwo do gr. litery o tej samej nazwie
 • Decentralizacja słownik Co znaczy uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych
 • Gottlieb Daimler słownik Co znaczy 1883 zbudował pierwszy szybkobieżny silnik benzynowy, dwa lata potem pierwszy motocykl, a w 1886 zastosował swój silnik w samochodzie
 • Dachau słownik Co znaczy na jego terenie hitlerowcy utworzyli w 1933 pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników reżimu. W sumie przeszło poprzez niego ćwierć
 • Charles Darwin słownik Co znaczy autor fundamentalnego dzieła O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859). Jego myśl wywarła zasadniczy wpływ na myśl XIX w
 • Władysław Daniłowski słownik Co znaczy zesłaniec; w 1862 czł. Kom. Miejskiego, następnie Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez władze ros
 • Alighieri Dante słownik Co znaczy najwybitniejszy wł. pisarz, w genialnej Boskiej Komedii zawarł średniow. wizję świata
 • Jacques Georges Danton słownik Co znaczy klubu kordelierów, od 1793 lider prawicy jakobinów; zwolennik porozumienia z żyrondystami; w 1794 opowiedział się przeciwko terrorowi M
 • Mosze Dajan słownik Co znaczy 57, min. obrony Izraela 1967-74 i naczelny dowódca w zwycięskich wojnach z Arabami: sześciodniowej i Yom Kippur
 • Iudex Dagome słownik Co znaczy pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków
 • Dawid słownik Co znaczy przed naszą erą), twórca silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi
 • Henryk Jan Dąbrowski słownik Co znaczy Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys
 • Ignacy Daszyński słownik Co znaczy parlamentarzysta, świetny mówca. Współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska. Poseł do parlamentu austr. W
 • Florian Dąbrowski słownik Co znaczy w armii Królestwa Pol., brał udział w stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w stworzeniu
 • Mohammad Khan Daud słownik Co znaczy Afganistanu w latach 1953-63, obalił monarchię jako lider wojskowego zamachu stanu w 1973. Zginął obalony poprzez następny zamach stanu
 • Camille Desmoulins słownik Co znaczy rewolucji franc.; współorganizator klubu kordelierów, sekretarz G. Dantona; zwalczał żyrondystów; przeciwnik terroru
 • Eamon Valera De słownik Co znaczy lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957-73
 • Alcide Gasperi De słownik Co znaczy premier Włoch w latach 1945-53. Twórca i przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO
 • Kazimierz Deczyński słownik Co znaczy stworzenia listopadowego, pochodził z rodz. chłopskiej; do 1828 uczył w szkole parafialnej, wcielony do armii Królestwa Pol., walczył w
 • Jan Dekert słownik Co znaczy 1789). Związany z H. Kołłątajem i S. Małachowskim. Organizator w momencie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji przedstawicieli
 • Dedal słownik Co znaczy w mitol. gr. wynalazca, architekt i rzeźbiarz ateński, znany między innymi jako budowniczy labiryntu kreteńskiego
 • Legii Dekada słownik Co znaczy ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z
 • Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych słownik Co znaczy przedstawicieli 13 kolonii ogłosiła oddzielenie się od W. Brytanii i utworzenie nowego, w pełni suwerennego państwa. Gł. autorem był T
 • Dekolonizacja słownik Co znaczy uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; zaczął się po II wojnie świat., a
 • Dekret słownik Co znaczy najczęściej akt prawny o mocy ustawy wydawany poprzez organ władzy wykonawczej
 • Grudniowy Dekret słownik Co znaczy Augusta; stanowił interpretację prawną art. 4 konstytucji Księstwa Warsz., który znosił poddaństwo chłopów; d.g. utrzymywał pańszczyznę
 • Miejska Delegacja słownik Co znaczy Warszawie po manifestacjach patriotycznych 25 i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście dzięki ochotniczej straży obywatelskiej
 • Demeter słownik Co znaczy w mitol. gr. bogini pól uprawnych i urodzaju, płodnej natury, czczona zwł. poprzez rolników
 • Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj słownik Co znaczy podziemnego, która między innymi zapoczątkowała walkę cywilną. Od XII 1940 delegat C. Ratajski rozpoczął rozbudowę aparatu delegatury i
 • Delfin słownik Co znaczy w latach 1349-1830 tytuł następcy tronu franc., był nim najstarszy syn króla
 • Demilitaryzacja słownik Co znaczy określonym terytorium, na przykład jedna z najważniejszych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie
 • Parlamentarna Demokracja słownik Co znaczy organem władzy jest parlament reprezentujący władzę ludu. Rząd tworzony jest w zasadzie poprzez przewarzająca część parlamentarną, a co
 • Socjalistyczna Demokracja słownik Co znaczy państwach demokracji ludowej. Cechy charakterystyczne to uspołecznienie środków produkcji, gospodarka planowa i kierownicza rola partii
 • Ludowa Demokracja słownik Co znaczy mechanizmu naśladującego ZSRR, gdy chodzi o zasadnicze cechy ustroju polit. krajów gł. Europy Środk.-Wsch., które po II wojnie świat
 • Abdery Z Demokryt słownik Co znaczy materializmu; głosił, iż w naturze dokonuje się nieustanny ruch atomów - w jego pojęciu - materialnych, niepodzielnych i wiecznych cząstek
 • Szlachecka Demokracja słownik Co znaczy ustrój polityczny w Rzeczypospolitej ukształtowany ostatecznie w XVI w., gwarantujący całej szlachcie te same prawa polit. i osobiste
 • Denacjonalizacja słownik Co znaczy przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego
 • Joachim Denisko słownik Co znaczy 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia
 • Departament słownik Co znaczy państwa, okręg we Francji i w krajach pozostających pod jej wpływem (w niektórych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej; w Księstwie Warsz
 • Polski Demokrata słownik Co znaczy Polskiego, wychodził w Paryżu i Poitiers (1837-49), później w Londynie (1859-63); redagowany między innymi poprzez W. Darasza i S. Worcella
 • Zamorskie Departamenty słownik Co znaczy które pozostały we władaniu Paryża. Aktualnie obdarzone pełnią praw polit. łącznie z uczestnictwem ich reprezentantów w centralnych
 • Denar słownik Co znaczy staroż. Rzymie; w średniow. podstawowa jednostka monetarna; bita także w Polsce od schyłku X do końca XIII w
 • Denazyfikacja słownik Co znaczy VIII 1945 na konferencji poczdamskiej, wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Mechanizm weryfikacji
 • Despotyzm słownik Co znaczy Egipcie), gdzie król posiada nieograniczoną i wyjętą spod jakiejkolwiek kontroli władzę, w praktyce wpływ na jego decyzje wywierało
 • Detronizacja słownik Co znaczy usuwanie władcy z tronu
 • Bartłomiej Diaz słownik Co znaczy portug. żeglarz, odkrył Przylądek Dobrej Nadziei w czasie wyprawy z l. 1487-88
 • Rudolf Diesel słownik Co znaczy niem. inż. i wynalazca (w 1897) pierwszego silnika z zapłonem samoczynnym wykorzystującego olej napędowy
 • Diadem słownik Co znaczy noszone na głowie insygnium władzy królewskiej albo książęcej - obręcz wykonana ze szlachetnego metalu i wysadzana drogimi kamieniami
 • Denis Diderot słownik Co znaczy najwybitniejszych myślicieli oświecenia euro. Red. (od 1745) Wielkiej encyklopedii francuskiej. W najwyższym stopniu znana i popularna do
 • Desegregacja słownik Co znaczy stosowany najczęściej w związku ze społ. akcją na rzecz równouprawnienia czarnych obywateli Afryki Południowej i USA prowadzoną po II
 • Diksztajn słownik Co znaczy pionierów socjalizmu w Polsce, od 1878 na emigracji w Szwajcarii i Francji; autor broszury Kto z czego żyje (1881) zawierającej dostępny
 • Dionizos słownik Co znaczy latorośli, plonów, płodności natury, identyfikowany z rzym. Bachusem, bóg ekstazy; podróżował na rydwanie z orszakiem (między innymi
 • Ksawery Franciszek Dmochowski słownik Co znaczy Kołłątajowskiej; wraz z I. Potockim i H. Kołłątajem napisał O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja 1791; w czasie insurekcji 1794
 • Jan Długosz słownik Co znaczy Oleśnickiego, dyplomata i wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka, autor pierwszego ujęcia całości dziejów Polski - Roczniki, a więc
 • Marsz Długi słownik Co znaczy domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W
 • Díaz del Castillo Bernal słownik Co znaczy Cortsa do Meksyku. Autor podstawowej stosunku z tej wyprawy - Pamiętnik żołnierza Kortesa, a więc prawdziwa historia podboju Nowej
 • Dąbrówka Dobrawa słownik Co znaczy córka księcia Czech Bolesława I, od 965 żona Mieszka I, pierwsza chrześc. księżna Polski
 • Jan Dobraczyński słownik Co znaczy W czasach PRL działacz Stowarzyszenia Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym
 • Monroego Doktryna słownik Co znaczy zasady przeciwdziałania rozszerzaniu się wpływów i kolonizacji euro. na kontynencie amer. i nieinterwencji USA w sprawy Europy
 • Wiary Dogmat słownik Co znaczy pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i jako
 • Breżniewa Doktryna słownik Co znaczy na Czechosłowację w 1968 poprzez przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego. Uzasadnieniem
 • Kaznodzieje Bracia Dominikanie słownik Co znaczy założony w Kościele katol. poprzez św. Dominika Guzmana w 1216 w celu przeciwstawienia się albigensom (nurtowi heretyckiemu w pd. Francji w
 • Sonnenfelda Doktryna słownik Co znaczy wpływów świat. ZSRR w 1975 poprzez wysokiego urzędnika administracji USA koncepcja wchłonięcia Europy Wsch. poprzez ZSRR dla jego
 • Domeyko słownik Co znaczy A. Mickiewicza; w 1819 przyjęty do Tow. Filomatów, w stworzeniu listopadowym walczył na Litwie, w latach 1832-38 na emigracji we Francji
 • Book Domesday słownik Co znaczy Zdobywcy urzędowy lista gruntów (kataster), rejestrujący dane o ich dzierżawcach, obszarze, wartości ziemi i tak dalej Bezcenne źródło w
 • Królewska Domena słownik Co znaczy Europie ta część państwa, która podlegała bezpośredniej władzy króla; 2. w Europie nowoż. majątki królewskie
 • Partii Dom słownik Co znaczy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, wzniesiona w latach stalinowskich. Po 1990 Centrum Bankowo-Finansowe i pierwsza siedziba
 • Donat Aelius Donatus słownik Co znaczy gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki
 • Piotr Doroszenko słownik Co znaczy hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji
 • Osten Nach Drang słownik Co znaczy niem. na ziemie słow. w średniow. i okresie nowoż.; 2. koncepcja hist.-polit. usprawiedliwiająca tę politykę; termin został użyty po raz
 • Doża słownik Co znaczy tytuł naczelników Wenecji (od 697) i Genui (od 1339) do zajęcia obu tych republik poprzez Francję w 1797
 • Fiodor Dostojewski słownik Co znaczy jeden z największych pisarzy ros. Autor słynnych powieści psychologicznych: Zbrodni i kary, Braci Karamazow, Idioty
 • Donatello, właśc. Donato di Betto słownik Co znaczy najwybitniejszy rzeźbiarz wł. XV w., wywarł wpływ na dalszy rozwój rzeźby wł. Autor między innymi Dawida
 • Baltici Maris Dominium słownik Co znaczy celu cyklu wojen toczonych w 2 poł. XVI w. między Danią, Litwą, Moskwą, Polską i Szwecją o dziedzictwo zakonu kawalerów mieczowych, a zwł
 • Polska Druga słownik Co znaczy 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie ogromnych inwestycji tego okresu opartych na wielkich kredytach zagr. i mających zasadniczo
 • Bolesław Drobner słownik Co znaczy znany działacz PPS, w latach 1944-45 przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57 I
 • Drobnomieszczaństwo słownik Co znaczy warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych
 • Cesarstwo Drugie słownik Co znaczy termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70
 • Drednot słownik Co znaczy pancernika) o dużej ilości dział wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought ) został
 • Drużyna słownik Co znaczy zbrojna monarchy (króla albo księcia) stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a część jej
 • Allen Dulles słownik Co znaczy polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961
 • Forster John Dulles słownik Co znaczy latach 1953-59 sekretarz stanu, zwolennik zdecydowanej polityki wobec dążeń ekspansjonistycznych ZSRR. W propagandzie komunist
 • Wałęsy Drużyna słownik Co znaczy przełomowych wyborach 4 VI 1989, którzy w celu przeciwdziałania ewentualnym prowokacjom i dla czytelności podziału sceny polit
 • Dualizm słownik Co znaczy przeciwstawnych (bądź uzupełniających się) zjawisk; dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość
 • Gnieźnieńskie Drzwi słownik Co znaczy słynny zabytek sztuki romańskiej umieszczony w pd. portalu katedry gnieźnieńskiej; przedstawia 18 scen z życia patrona katedry św. Wojciecha
 • Henri Dunant słownik Co znaczy szwajc. filantrop i pacyfista; inicjator i współtwórca Czerwonego Krzyża; laureat pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901
 • Julian Dunajewski słownik Co znaczy 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii
 • Charles Dumouriez słownik Co znaczy wspierając konfederację barską; w 1792 dowódca rewolucyjnej armii franc.; pokonał Austriaków pod Jemappes, zajął Belgię i Holandię; w 1793
 • Panującego Dwór słownik Co znaczy skupieni - urzędnicy, służba, gwardie królewskie. Osobny dwór posiadała królowa, dodatkowo towarzyszyły jej damy dworu i dworki. W dobie
 • John Dunlop słownik Co znaczy bryt. wynalazca opony pneumatycznej (1888) pomyślanej pierwotnie jako ogumienie roweru. Założyciel spółki oponiarskiej
 • Van Anton Dyck słownik Co znaczy wybitny malarz flam. XVII w., ustępujący jedynie Rubensowi. Stworzył własny styl portretowy (Karol I na łowach
 • Saska Dynastia słownik Co znaczy protoplasty rodu Ludolfa); dynastia panująca w Niemczech w latach 919-1024 jako królowie, a od 962 także jako cesarze; pierwszym z d.s. na
 • Benedykt Dybowski słownik Co znaczy zoolog, doktor, badacz Syberii i Kamczatki; od 1862 prof. w Szkole Głównej Warsz., za udział w stworzeniu skazany w 1864 na katorgę na
 • Dymitr Samozwaniec I, właśc. Griszka Otriepjew słownik Co znaczy ocalony syn Iwana IV Dymitr. Dzięki pol. magnatów kresowych w 1605 wkroczył do Moskwy. Po śmierci Borysa Godunowa ogłoszony carem. Wskutek
 • Październikowy Dyplom słownik Co znaczy dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu
 • Georgi Dymitrow słownik Co znaczy stworzenia antyrządowego w Bułgarii. Później na emigracji działacz Międzynarodówki Komunist., po 1935 jej sekr. generalny. W 1933
 • Rp Ustaw Dziennik słownik Co znaczy urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL
 • Pańskiego Dziękczynienia Dzień słownik Co znaczy zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich
 • Niepodległości Dzień słownik Co znaczy 1989) obchodzone 11 XI z okazji podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia państwa pol
 • Walentego Św Dzień słownik Co znaczy obchodzony ku czci św. Walentego (III w. n.e.) chroniącego przed padaczką, podagrą i chorobami umysłowymi, również patrona zakochanych
 • Milovan Dżilas słownik Co znaczy Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie
 • Dziedzice Wolni Dziedzice słownik Co znaczy zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli
 • Wojna Dziwna słownik Co znaczy świat. na Zachodzie powiązane z bezczynnością wojsk franc. i bryt. Zakończona uderzeniem Niemiec na Belgię, Holandię i Francję 10 V 1940
 • Dekalog Przykazań Dziesięcioro słownik Co znaczy podstawowych norm rel. i moralnych sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie
 • Demostenes słownik Co znaczy działał na rzecz zjednoczenia Greków przeciw rosnącej wówczas potędze Macedonii i prowadził kampanię antymaced. w Atenach. Słynne mowy D
 • Dokument słownik Co znaczy określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca
 • Proletariatu Dyktatura słownik Co znaczy Przy pozorach władzy robotników faktyczna władza państwowa skupiona po rewolucji w rękach przywódców partii komunist., zmierzająca do
 • Roman Dmowski słownik Co znaczy Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał Przegląd Wszechpolski we Lwowie, w 1897 współtworzył
 • Demagog słownik Co znaczy Atenach (dosł. prowadzący lud ); aktualnie polityk zdobywający popularność pochlebstwem, bezzasadnymi bądź fałszywymi obietnicami

Dane historyczne, bohater, postać

Kim był Demagog, Dmowski Roman, Dyktatura Proletariatu, Dokument, Demostenes, Dziesięcioro Przykazań, Dekalog, Dziwna Wojna, Dziedzice, Wolni Dziedzice, Dżilas Milovan słownik

Analiza danych, analiza wydarzeń.

Co zrobił Demagog, Dmowski Roman, Dyktatura Proletariatu, Dokument biografia

Kim była? Co zrobiła?