gęstość zaludnienia co to jest
Co to jest Gęstość zaludnienia. Gdzie poszczególnych kontynentów i krajów są rezultatem.

Czy przydatne?

Co to jest Gęstość zaludnienia

Gdzie występuje: Notowane współcześnie wartości gęstości zaludnienia poszczególnych kontynentów i krajów są rezultatem wielowiekowych mechanizmów wzrostu zaludnienia i koncentracji ludności w regionach w najwyższym stopniu atrakcyjnych ze względów przyrodniczych i ekonomicznych.parametry gęstości zaludnienia nie uwzględniają jednak wewnętrznego zróżnicowania rozmieszczenia ludności w obrębie poszczególnych kontynentów czy krajów. To jest szczególnie mylące w razie sporych krajów o zróżnicowanych uwarunkowaniach przyrodniczych, na przykład w pn.-zach. części Chin gęstość zaludnienia wynosi 12-15 osób/km2 w trakcie gdy na Nizinie Chińskiej sięga 800osób/km2. Wysoka gęstość zaludnienia może powodować sporo problemów socjalnych, gospodarczych, a szczególnie ekologicznych. Nadmierna koncentracja ludności i działalności gospodarczej skutkuje nadmierne przekształcanie środowiska przyrodniczego, regularnie przejawiające się w jego zanieczyszczeniu i degradacji.W roku 2001 średnia gęstość zaludnienia zamieszkanych kontynentów wynosiła około 45 osób/km2. Jedynie jeden kontynent – Azja (bez Rosji) odnotował wyższą gęstość zaludnienia wynoszącą 117 osób/km2.Do ekipy krajów najsłabiej zaludnionych zalicza się te, których gęstość zaludnienia nie przekracza 3 osób/km2. Za państwa najgęściej zaludnione uznaje się te, których gęstość zaludnienia przekracza 200 osób/km2. Najwyższą gęstość zaludnienia notują z kolei państwa niewielkie obszarowo, na przykład Malta: 1241 osób/km2, a w szczególności tak zwany państwa-miasta na przykład Monako: 17436 osób/km2, Singapur: 6647 osób/km2

Czym jest Gęstość zaludnienia znaczenie w Słownik geografia G .