definicja, górotwórcze, procesy
Co to jest Procesy górotwórcze. Gdzie ruchy skorupy ziemskiej, w trakcie których:a) następuje sfałdowanie przedtem nagromadzonych osadów. Definicja Górotwórcze Procesy słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Procesy górotwórcze

Gdzie występuje: Mechanizmy górotwórcze lub orogenetyczne to wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej, w trakcie których:a) następuje sfałdowanie przedtem nagromadzonych osadów i ich wypiętrzenie – efektem jest stworzenie gór o charakterze fałdowym;b) w obszarach o „usztywnionej”, niepodlegającej fałdowaniu skorupie ziemskiej, ruchy orogenetyczne powodują powstawanie spękań i uskoków, w rezultacie pionowych wypiętrzeń sztywnych bloków – tworzą się góry o charakterze zrębowym

Pozostałe miejsca, definicje, pojęcia takie jak Procesy górotwórcze na P.