pze komizm co to jest
Teksty KOMIZM. Co oznacza charakterystycznych postaci, budzących śmieszność albo wesołość, lecz.

Czy przydatne?

Czym jest KOMIZM

Co to znaczy: Jakość sytuacji, ciągu zachowań albo zdarzeń, cech charakterystycznych postaci, budzących śmieszność albo wesołość, lecz również kategoria estetyczna, która jest fundamentem strukturalną komedii. Jak twierdzi J. Ziomek, nieszczęściem od czasu Arystotelesa jest nadmiar refleksji teoretycznej o komizmie, dlatego także badacz uporządkował liczne koncepcje w dwa szeregi: teorie degradacji (komizm wynika z uczucia wyższości obserwatora) i teorie kontrastu tego, co szczegółowe, z tym, co ogólne. Dla literatury największe znaczenie ma komizm sytuacyjny i komizm (humor) językowy, które zawsze powiązane są z niespodziewanym naruszeniem skonwencjonalizowanych oczekiwań. MP BIBLIOGRAFIA: J. Bystroń: Komizm. Warszawa 1939 (1960), B. Dziemidok: O komizmie. Warszawa 1967; D. Buttler: Polski dowcip językowy. Warszawa 1968, J. Ziomek: Powinowactwa literatury. Warszawa 1980

Czym jest KOMIZM znaczenie w Motyw literatura K .