Jak: orientalizmami takimi poetów-klasyków szokuje krymskich sonetach w mickiewicz azjatyckiego wschodniego pochodzenia słów polskiej poezji w używanie

Jak: orientalizmami takimi poetów-klasyków szokuje krymskich sonetach w mickiewicz azjatyckiego wschodniego pochodzenia słów polskiej poezji w używanie

ORIENTALIZM

Orientalizm.

Używanie w poezji polskiej słów pochodzenia wschodniego (azjatyckiego). Mickiewicz w Sonetach krymskich szokuje poetów-klasyków takimi orientalizmami, jak: "Allach", "Mirza", "diwy" (´złośliwe geniusze w mitologii perskiej´), "chylat" (´suknia honorowa´), "farys" (´rycerz arabski´), "turban", "giaur", "namaz" (´modlitwa muzułmańska´), "padyszach" - sam w przypisach tłumacząc ich sens. Por. barbaryzm, stylizacja. JP.

Oceń przydatność:

+   -

Pisanie tekstów za pieniądze:

  • Patrz hermeneutyka ontologiczna P. Ricoeura.
  • Powtarzalność tożsamych lub podobnych konstrukcji składniowych (paralelizm.
  • Początek ruchu, czy też szkoły myślenia i pisania o literaturze, określanej.