Jak: orientalizmami takimi poetów-klasyków szokuje krymskich sonetach w mickiewicz azjatyckiego wschodniego pochodzenia słów polskiej poezji w używanie

Jak: orientalizmami takimi poetów-klasyków szokuje krymskich sonetach w mickiewicz azjatyckiego wschodniego pochodzenia słów polskiej poezji w używanie

ORIENTALIZM

Orientalizm.

Używanie w poezji polskiej słów pochodzenia wschodniego (azjatyckiego). Mickiewicz w Sonetach krymskich szokuje poetów-klasyków takimi orientalizmami, jak: "Allach", "Mirza", "diwy" (´złośliwe geniusze w mitologii perskiej´), "chylat" (´suknia honorowa´), "farys" (´rycerz arabski´), "turban", "giaur", "namaz" (´modlitwa muzułmańska´), "padyszach" - sam w przypisach tłumacząc ich sens. Por. barbaryzm, stylizacja. JP.

Oceń przydatność:

+   -

Pisanie tekstów za pieniądze:

  • Termin pojawił się po raz pierwszy w 1932 roku w Związku Radzieckim. Ostateczna.
  • Por. komunikacja literacka, Relacje osobowe w komunikacji literackiej A.
  • Monolog to wypowiedź jednego podmiotu mówiącego, której cechą konstytutywną i.