Jak: orientalizmami takimi poetów klasyków szokuje krymskich sonetach w mickiewicz azjatyckiego wschodniego pochodzenia słów polskiej poezji w używanie

Jak: orientalizmami takimi poetów klasyków szokuje krymskich sonetach w mickiewicz azjatyckiego wschodniego pochodzenia słów polskiej poezji w używanie

ORIENTALIZM

Orientalizm

Używanie w poezji polskiej słów pochodzenia wschodniego (azjatyckiego). Mickiewicz w Sonetach krymskich szokuje poetów-klasyków takimi orientalizmami, jak: "Allach", "Mirza", "diwy" (´złośliwe geniusze w mitologii perskiej´), "chylat" (´suknia honorowa´), "farys" (´rycerz arabski´), "turban", "giaur", "namaz" (´modlitwa muzułmańska´), "padyszach" - sam w przypisach tłumacząc ich sens. Por. barbaryzm, stylizacja. JP

Oceń przydatność:

+   -

Pisanie tekstów za pieniądze:

  • Współczesna teoria liryki (pojmowanej jako subiektywna wypowiedź podmiotu de.
  • Zdanie, w którym jeden wyraz odnosi się do dwu członów wypowiedzi, ale nie jest.
  • Określenie to odnieść można do szerokiego kręgu zagadnień literaturoznawczych.