Personifikacja ma antropomorfizacją → z zestawieniu w ludzkich cech nabierają zwierzęta i rośliny także a nieożywione przedmioty której w metafora

Personifikacja ma antropomorfizacją → z zestawieniu w ludzkich cech nabierają zwierzęta i rośliny także a nieożywione przedmioty której w metafora

PERSONIFIKACJA

Personifikacja.

Metafora, w której przedmioty nieożywione, a także rośliny i zwierzęta, nabierają cech ludzkich. W zestawieniu z → antropomorfizacją ma personifikacja rysy bardziej schematyczne, umowne i sztuczne. Przykład: "dzień wstaje". JP.

Oceń przydatność:

+   -

Pisanie tekstów za pieniądze:

  • (in. ekloga, bukolika, skotopaska, idylla, pasterka, wilaneska, pastorela.
  • Tartusko-moskiewska szkoła semiotyki uformowała się na początku lat.
  • (od ang. wyrazu limerick) Rozpowszechniona zwłaszcza w literaturze angielskiej.