Dzieła treść zaszyfrowywać ma symbolem się posługiwanie alegorii → jednowykładalnej przeciwieństwo literacki obraz wieloznaczny - literaturze w

Dzieła treść zaszyfrowywać ma symbolem się posługiwanie alegorii → jednowykładalnej przeciwieństwo literacki obraz wieloznaczny - literaturze w

SYMBOL

Symbol.

W literaturze - wieloznaczny obraz literacki, przeciwieństwo jednowykładalnej → alegorii. Posługiwanie się symbolem ma zaszyfrowywać treść dzieła literackiego, mnożyć jego sensy, chronić go przed jednoznacznością. Symbol może stanowić rodzaj lapidarnego "streszczenia" sensów utworu, przenosząc je jednocześnie z poziomu dosłownych odczytań. Pojawia się odwieczne pytanie: kim (czym) jest Chochoł w Weselu S. Wyspiańskiego, a z przykładów mniej znanych, co symbolizuje olszyna nad wodą w Koniugacji H. Poświatowskiej. W Młodej Polsce chętnie używano symboli, stąd jeden z jej prądów nazywa się symbolizmem. Oto np. jeden z młodopolskich symboli: dusza jako łabędź, który płynąc przypomina znak zapytania z wiersza W. Rolicza-Liedera Łabędź na stawie: O widzę stawy jesienne, półciemne! Od drzew czerwonych łabędź się wyłania: To dusza moja przez wody tajemne Życia tak płynie, pełna zapytania... Badacze twierdzą, że nadprodukcja symboli prowadziła do zrównania ich z alegoriami. Symbole traciły swą wieloznaczność, konwencjonalizowały się. JP BIBLIOGRAFIA: M. Podraza-Kwiatkowska: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994..

Oceń przydatność:

+   -

Pisanie tekstów za pieniądze:

  • Termin pojawił się po raz pierwszy w 1932 roku w Związku Radzieckim. Ostateczna.
  • Por. komunikacja literacka, Relacje osobowe w komunikacji literackiej A.
  • Monolog to wypowiedź jednego podmiotu mówiącego, której cechą konstytutywną i.